Greenport Holland

advertisement
Swammerdam Institute for Life Sciences
Technologie voor herkomstanalyse
Prof.dr. Chris G. de Koster
Herkomstanalyse door isotoopanalyse
Koolstof isotopen
Ontstaan van isotopen
Herkomstanalyse
2
Welke informatie verkrijgen we door
isotoopanalyse?
Element
Waterstof
Koolstof
Stikstof
Zuurstof
Zwavel
Zware Isotoop
Natuurlijk voorkomen [%]
2H
/ D (1H)
13C
(12C)
15N
18O
(16O)
34S
0.01557
1.11140
0.36630
0.20004
4.21500
(98,9)
(99,799)
De info zit in de laatste decimalen
Herkomstanalyse
3
Waarom isotoopratio analyse


Isotoopratio’s zijn niet
constant
Ratio’s veranderen door

Kernreacties

Chemische reacties

Fase overgangen

Verdamping en condensatie
Herkomstanalyse
4
Waarom isotoopratio analyse

Ratio’s bevatten unieke informatie

Hoe oud is de aarde?

Hoe warm was de oceaan?

Is dit natuurlijk of synthetisch
materiaal?

Waar komt de spijsolie vandaan?
Herkomstanalyse
5
Waterstof en zuurstofisotopen
-94 ‰
Vapor
-110 ‰
Vapor
-14 ‰
Rain
OCEAN
d2H = 0 ‰
-30 ‰
Rain
-126 ‰
Vapor
Humaan haar
CONTINENT
Isotoopverrijking in de water cyclus
d2H = 0 ‰, we meten ten opzichte
van oceaanwater
Herkomstanalyse
6
Authenticiteitscontrole
d15N, d 13C, dD
18
25
V-30
16
0
14
dN (‰)
maritime
V-80
12
-25
10
-50
8
dD (‰)
6
-75
4
V-42
continental
Homogeniteit van een batch
-100
DELTA+XL
Flash EA for analysis of N and C
TC/EA for analysis of D
2
0
-125
-25
-20
-15
13
-10
d C (‰)
-5
0
Isotoopanalyse van Viking vingernagels
Herkomstanalyse
7
d2H neerslag
Herkomstanalyse vruchten
d2H vruchtwater
Er is een relatie tussen isotoopgehalte neerslag en vruchtwater
Herkomstanalyse
8
Isotoopanalyse van wodka
14
12
-26.2‰
10
N
aantal
CO2
from air
-10.7‰
Wheat,
Potatoes
Maize,
Sugar cane
8
6
4
2
0
-28
-26
-24
G. St. Jeans, d+/EA, U Ottawa
-22
-20
-18
-16
-14
-12
-10
Ethanol d C (‰)
d13C
alcohol
13
Herkomstanalyse
9
Authenticiteitscontrole van Tequilla

Productie

De agave plant wordt met stoom
geëxtraheerd

Het sap fermenteert 10 dagen

De pulque wordt dubbel gedestilleerd

Het destillaat wordt geëxporteerd als
white liquor of gerijpt in eiken vaten
Agave tequilana weber
Herkomstanalyse
10
Isotoop fingerprint van Tequilla
-11.0
Enzymatische
fractionering van
isotoop ratio‘s
d18O:
Fysische
fractionering van
Isotoop ratio‘s
113
3
alcohol
(‰) Ethanol
SMOW
dd CC
d13C:
-11.5
100 %Tequila
Sugar
Cane
-12.0
Mixed
-12.5
0
GC-C/TC DELTA+XL
Analyst: Dr. D. Juchelka
Headspace sampling 4/2000
5
10
15
18
d18
alcohol
dO
OSMOW
(‰) Ethanol
Herkomstanalyse
11
Herkomst van marihuana
Welke smokkelroutes zijn weer actief
Herkomstanalyse
12
Tuinbouw en uitgangsmaterialen



Isotoopratio analyse biedt goede mogelijkheden
voor herkomstanalyse
Techniek is beproefd voor humane forensische
toepassingen en levensmiddelenanalyse
Echter, onderzoek is nodig om de techniek
inzetbaar te maken voor analyse van tuinbouw
en uitgangsmaterialen
Herkomstanalyse
13
Download