Globale verdeling in %% van de omzet

advertisement
VOORSTELLEN
Kor Buist – Noordlaren (Groningen) 65 jaar
(Mede) eigenaar en commissaris van Cor Buist Schilders B.V. te Groningen
In 1985 veeboer geworden om planologische redenen
Begin jaren negentig bedrijfsmatig aan de gang
Startkapitaal – 2 jaar belastingteruggave in verband met oprichting maatschap
DE AGRARISCHE ONDERNEMING
2 vestigingen te Eelde
Privé woonhuis/boerderij te Noordlaren
Bedrijf : biologisch – SKAL gecertificeerd.
Gezondheidsstatus : Leptospirose vrij + Paratuberculose Status A.
Omvang
: 650 - 700 dieren incl. 100 meststieren.
Beheer-deels erfpacht
: ca. 1300 ha.
Privé eigendom
: ca. 40 ha.
Omzet loopt tegen de € 9 ton voor 2008 – excl. SAN/SN subsidies.
Globale verdeling in %% van de omzet :
Subsidie/ha-toeslag : 16%
Afzet vee en vlees
: 30 - 35%
Verkoop gras e.d.
: 5 - 10%
Beheer
: 40%
Werk derden
: 4%
Personele bezetting
2 bedrijfshoofden (maten) en 1 agrarisch medewerker + zzp’ers.
HOE WERKT DE ONDERNEMING
HET GROENBESTEK
Maaibeheer - draaiboek
1200 ton Grasdrogerij
Begrazing 1 GVE/ha.
Onderhoud rasters
Onderhoud / beheer wegen en paden / parkonderhoud
Onderhoud schouwsloten (130 km.)
Begeleiding / voorlichting / toezicht
DE VEESTAPEL
Vleesafzet biologisch :
aan de Groene Weg Groningen
via ProViande naar Super De Boer
huisverkoop
verkoop fokvee
IS ER TOEKOMST VOOR HET VLEESVEEBEDRIJF
ALS VOLWAARDIGE BEDRIJFSTAK
Een greep uit de minpunten en bedreigingen
• Klimaatdoelstelling – onderzoek 60% wil wel minder vlees gaan eten.
• Stichting ‘Wakkerdier’ € 650 mio subsidie om de vleesprijzen laag te houden.
• De productie van vlees is het meest milieuvervuilende onderdeel van onze voeding.
• Partij voor de dieren – dierwelzijn = nog duurdere huisvesting.
• Overheid / Europees.
• Wegvallen subsidies c.q. ha-toeslag.
–Verscherpte regelgeving.
–Gezondheidsaspecten
•toename veeziekten en de overdracht op de mens.
• MRSA en immuniteit voor antibiotica.
IS ER TOEKOMST VOOR HET VLEESVEEBEDRIJF
ALS VOLWAARDIGE BEDRIJFSTAK
Kansen en mogelijkheden (1):
3 categorieën :
• de hobbyboer
• deeltijdboer (in aantal een grote groep)
• volwaardig agrarische onderneming – duurzaam en biologisch
Onderdeel beheer / particulier natuurbeheer
Loonwerk aannemerij – projectaannemer van het buitengebied
Uw klanten c.q. opdrachtgevers
TBO’s
Gemeente
Provincie – POP
Rijk / semi overheid – Natura 2000 beheerplannen
Waterschappen – waterbergingsgebieden
Waterbedrijven / waterwingebieden
NAM / Gasunie
IS ER TOEKOMST VOOR HET VLEESVEEBEDRIJF
ALS VOLWAARDIGE BEDRIJFSTAK
Kansen en mogelijkheden (2):
Onderdeel veehouderij
Kosten verlagen – niet alleen kijken naar kg-prijzen maar ook naar uren
• dieren buiten houden – met aanpassingen
• goedkopere stallen – zonder betonvloer
• vermindering aankoop krachtvoer
• vleesveehouderij met toepassing sensortechnologie – NOM en Sensor Universe /
Smart Farming
• Animal Sciences Group Wageningen
(K. Lokhorst).
• 24-uurs koe observatie
UW VRAGEN
MENING
DISCUSSIE
Download