Aanmeldformulier VcWaalre toernooi 2015

advertisement
Volleybalclub Waalre
Waalre, nov 2014
VC WAALRE VOLLEYBAL TOERNOOI
Zondag 1 Maart 2015 is het weer zover. VC Waalre organiseert wederom haar jaarlijks
volleybaltoernooi.
Ons toernooi word voor de tweede keer weer georganiseerd aan de grens van Aalst en Eindhoven.
Namelijk in Sporthal Eikenburg aan de aalsterweg 289 in Eindhoven. Alle deelnemende teams moeten
minimaal 2 dames speelsters in het veld hebben staan. Als er meerdere teams met alleen dames zich
aanmelden, worden ze bij elkaar in een poule ingedeeld.
Het toernooi zal dit jaar plaatsvinden in
Adres
Het inschrijfgeld per team bedraagt :
: Sporthal Eikenburg
: Aaksterweg 289
€ 50,00
Verder bieden wij u wederom een door VC Waalre zelf verzorgde lunchbox aan. De kosten voor deze
lunchbox bedragen € 6,00 per persoon. Afgelopen keer hebben bijna alle teams geluncht en dat was
weer bijzonder gezellig.
Totaal kunnen er 18 teams deelnemen. Deelname wordt bepaald door de volgorde van binnenkomst
van het inschrijfgeld. Dus geef u snel op!! Het inschrijfgeld en het verschuldigde bedrag voor de
Lunchbox dienen (voor 1 februari) te worden overgemaakt op rekeningnummer
NL04RABO 0155705644 ten name van Volleybalclub Waalre, onder vermelding van de naam van
het team.
Het inschrijfformulier kunt u mailen naar [email protected] Voor vragen kunt u bellen naar
Marjo Wilbers telefoonnummer 040 – 2216571 of 0643183656
Graag tot ziens op ons toernooi!!!
De toernooicommissie
 Net als voorgaande jaren geldt dat er per team maximaal 2 spelers(sters) van VC Waalre mogen deelnemen,
waarvan er slechts 1 in het veld mag staan. Voor NeVoBo-spel(st)ers geldt dezelfde regel, met uitzondering van
NeVoBo meisjes van 16 jaar en jonger en NeVoBo jongens van 14 jaar en jonger. Een team bestaat uit minimaal 6
personen.
INSCHRIJFFORMULIER
VC WAALRE VOLLEYBALTOERNOOI
Wij nemen deel met de volgende teams
datum1 maart 2015
teamsamenstelling:
1. ………………………………………
dames/gemengd*
2. ………………………………………
dames/gemengd*
3. ………………………………………
dames/gemengd*
*doorhalen wat niet van toepassing is.
Wij schrijven ons met …….. personen (minimaal 6) à € 6,00 per persoon in voor de Lunchbox
Het totaalbedrag, zijnde € ………….., inclusief de inschrijfgelden van 50,00 euro per team, wordt
onder vermelding van de teamnaam overgemaakt op rekeningnummer NL04RABO 0155705644 ten
name van volleybalclub waalre
Als contactpersoon van de genoemde teams treedt op:
Naam
: ……………………………………………………………………..
Adres
: ……………………………………………………………………...
Postcode
: …………………………. Woonplaats: ……………………………
Telefoonnr.
: ...…………………………E-mail adres: ..…………………………
Dit formulier kunt u mailen naar:
[email protected]
Download