DIOCESANE PEDAGOGISCHE

advertisement
DIOCESANE PEDAGOGISCHE
BEGELEIDINGSDIENST
BRUGGE
SECUNDAIR ONDERWIJS
Baron Ruzettelaan 435
•
Peter Willems
Pedagogisch Begeleider
Deken Darraslaan 57
8700 Tielt
051 40 85 72
8310 Assebroek
www.dpbbrugge.be/secundair
[email protected]
Beste collega’s,
Via deze weg wil ik jullie volgende nascholingen aanbevelen.
1. Dag van chemie : ‘ Back to basics ‘ zaterdag 23 februari
Deze nascholing wordt georganiseerd door de stuurgroep chemie van het
eekhoutcentrum. Maar info kan u terugvinden via bijgevoegde link :
https://www.eekhoutcentrum.be/nascholingen/detail/D13-019
2. Etikettering van chemicaliën zaterdag 20 april in Torhout.
Tijdens deze nascholing krijg je informatie over de mogelijkheden van de laatste
versie van de databank gevaarlijke stoffen door Marc Verhaeghe. Hij is de maker
van de website www.gevaarlijkestoffen.be
Je leert de databank gebruiken om etiketten af te drukken en om een inventaris
van je schoollabo op te stellen. Je krijgt eveneens informatie over de nieuwe
wetgeving voor chemicaliën GHS en de implementatie ervan in schoollabo’s.
Via deze link kan u meer info terugvinden.
https://www.eekhoutcentrum.be/nascholingen/detail/I13-291
3. IPVW, UGent
Het Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen maakt deel uit van
de Universiteit Gent en organiseert cursussen in het kader van permanente
vorming. Vanaf dit schooljaar biedt IPVW een bijscholingsaanbod aan dat zich
specifiek richt tot leerkrachten wetenschappen in het secundair onderwijs.
Alle informatie (incl. hoe leerkrachten zich kunnen inschrijven) vind je op de
website: http://www.ugent.be/we/nl/diensten/ipvw-ices/aanbod/leerkrachten
Programma schooljaar 2012-2013
Sessie 5 - 06.03.2012 - Informatica - Efficiënt gebruik van software in de
wetenschapsles, thuis en in de klas
Sessie 6 - 26.03.2013 - Chemie - Real time metingen in de chemie
Sessie 7 - Voorjaar 2013 - Biologie - Vegetatiestudie a.d.h.v. een permanent
kwadrant (exacte datum volgt)
Indien je hiervan in de toekomst op de hoogte wenst te blijven kun je je
inschrijven op een mailinglist, specifiek rond deze nascholingen.
v.z.w. Katholiek Onderwijs Bisdom Brugge
Instellingsnummer 0477435483, bankrekening 474-7114311-77
DIOCESANE PEDAGOGISCHE
BEGELEIDINGSDIENST
BRUGGE
SECUNDAIR ONDERWIJS
Baron Ruzettelaan 435
•
Peter Willems
Pedagogisch Begeleider
Deken Darraslaan 57
8700 Tielt
051 40 85 72
8310 Assebroek
www.dpbbrugge.be/secundair
[email protected]
Je stuurt hiervoor een e-mail naar [email protected] met in de titel enkel:
‘subscribe wetenschappen’. Je zult een verificatiebericht ontvangen, waar je ter
bevestiging gewoon op moet antwoorden.
Algemene informatie :
 Leerstof voor toelatingsexamen arts-tandarts is vernieuwd.
De leerstof voor het toelatingsexamen van arts-tandarts 2013 is
geactualiseerd. Voor het examenonderdeel 'Kennis en Inzicht in de
Wetenschappen' is een rubriek leerinhouden toegevoegd rond
koolstofchemie. Kandidaat-leerlingen en leraren wetenschappen kunnen zich
nu al voorbereiden en het vernieuwde leerstofoverzicht met enkele
modelvragen raadplegen op ond.vlaanderen.be.
 Interessante boeken
Onderzoekscompetent in de klas ( ISBN 978 90 382 1917 2)
Met deze gids willen de auteurs een lacune invullen en het abstracte concept
“onderzoekscompetentie” vertalen naar praktische hulpmiddelen voor de
leerkrachten wetenschappen en hun klaspraktijk.
Het boekje kost 10 euro en kan besteld worden via
http://www.academiapress.be/onderzoekscompetent-in-de-klas.html
‘Stap voor stap naar onderzoek in de chemie’ ondersteunt leerlingen in hun
groei naar de onderzoekscompetentie wetenschappen. Leerlingen van de
tweede en derde graad krijgen toelichting bij de verschillende stappen van een
natuurwetenschappelijk onderzoek. Deze labogids is gelijktijdig een
naslagwerk voor leerlingen uit de wetenschappelijke studierichtingen ASO en
TSO bij de onderzoeksopdrachten natuurwetenschappen in het algemeen en
bij concrete onderzoeksopdrachten chemie in het bijzonder. De inhoud biedt
eveneens ondersteuning aan leerlingen uit niet-wetenschappelijke
studierichtingen bij het uitvoeren van experimenten chemie en aan leraren
chemie bij de voorbereiding van demoproeven en leerlingenpractica.
Dit boekje is heel recent uitgegeven bij de uitgeverij De Boeck (ISBN 978 90
455 4252 2).
 Belangrijke update van de ‘Databank gevaarlijke stoffen’
Zie nascholingen !
v.z.w. Katholiek Onderwijs Bisdom Brugge
Instellingsnummer 0477435483, bankrekening 474-7114311-77
DIOCESANE PEDAGOGISCHE
BEGELEIDINGSDIENST
BRUGGE
SECUNDAIR ONDERWIJS
Baron Ruzettelaan 435
•
Peter Willems
Pedagogisch Begeleider
Deken Darraslaan 57
8700 Tielt
051 40 85 72
8310 Assebroek
www.dpbbrugge.be/secundair
[email protected]
Er is een update (versie 6.0 - 20121212) van het dBGS-programma
verschenen met o.m. volgende nieuwigheden:

meer vrije velden in de inventaris; hierdoor kunnen meer gegevens naar
eigen nood in de inventaris opgenomen worden;

al deze vrije velden kunnen ook op het etiket afgedrukt worden;
hiervoor zijn er in vergelijking met de vorige versie meer mogelijkheden
ingebouwd;

een rechtstreekse link naar de veiligheidsinstructiekaarten die
gepubliceerd zijn door Welzijn op School (Coprant);

verder werden de etiketgegevens aangepast aan de laatste aanpassing
van tabellen 3.1 en 3.2 van Verordening 1272/2008 (ATP 02 van 10/07/2012).
 Kunststoftruck
Kom samen met je klas kennismaken met het materiaal van de toekomst! De
kunststoftruck is uitgerust met de belangrijkste kunststofverwerkingstechnieken zoals het spuitgieten, thermisch vormen en het extrusieproces. Met
een bezoek aan de truck leren de jongeren hoe kunststofproducten worden
gemaakt! Er zal een programma van een halve dag worden uitgewerkt. De
truck stopt op 17-18 april 2013 in KHBO Oostende.
Meer info vind je terug via www.wvok.be
 Ipad in het chemieonderwijs (herhaling)
Een aantal scholen in Vlaanderen hebben de ipad geïntroduceerd in hun
school of in sommige studierichtingen als een pilootproject. Of ipad gaat
gebruikt worden in de lessen scheikunde zal afhangen van het aantal
applicaties dat beschikbaar zal gesteld worden en aan welke prijs. Op dit
ogenblik zijn nog niet zoveel bruikbare applicaties beschikbaar en de meesten
zijn Engelstalig.
Hieronder vind je een aantal hyperlinks met informatie over wetenschappelijke
applicaties in het algemeen en chemie in het bijzonder.

http://appfinder.lisisoft.com/ipad-iphone-apps/chemistry-teacher.html

http://www.scribd.com/doc/38908250/iPadlijst-voor-onderwijs

http://www.scribd.com/doc/24470331/iPhone-iPad-and-iPod-touchApps-for-Special-Education

https://sites.google.com/a/vu.nl/mobiledevice/apps

http://appsineducation.blogspot.be/p/science-ipad-apps.html
v.z.w. Katholiek Onderwijs Bisdom Brugge
Instellingsnummer 0477435483, bankrekening 474-7114311-77
DIOCESANE PEDAGOGISCHE
BEGELEIDINGSDIENST
BRUGGE
SECUNDAIR ONDERWIJS
Baron Ruzettelaan 435
•
Peter Willems
Pedagogisch Begeleider
Deken Darraslaan 57
8700 Tielt
051 40 85 72
8310 Assebroek
www.dpbbrugge.be/secundair
[email protected]
 Digitale nieuwsbrief KVCV
Via deze nieuwsbrief kun je op de hoogte blijven van al de activiteiten die
KVCV (Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging) organiseert i.v.m. de
verschillende aspecten van chemie. Intekenen kan via http://www.kvcv.be en
kies in het menu voor ‘nieuwsbrief’.
 Meerkeuzevragen
Op volgende site kan je meerkeuzevragen chemie terugvinden:
http://www.sciencequiz.net/lcchemistry/.
 Onderwerpen onderzoekscompetentie
Op volgende website kan je eventueel ideeën opdoen voor een
(totaal)onderzoek:
http://www.sciencebuddies.org/science-fairprojects/recommender_interest_area.php?ia=Chem
 Spelen met chemie
Er bestaan verschillende leuke versies van Mahjong voor Chemie: via
volgende link staan er een aantal varianten:
http://www2.stetson.edu/mahjongchem/.
'Mahjong' en 'Chemie' ingeven bij google levert nog meer mogelijkheden op.
 Msds-fiches chemische stoffen
Instructiekaarten van een aantal chemische producten zijn te raadplegen
(downloaden) op de website van Welzijn op school. Via onderstaande link
zijn ze te downloaden.
http://www.welzijn-opschool.be/Welzijnsvelden/Arbeidsveiligheid/Gevaarlijkestoffenenpreparaten.as
px
v.z.w. Katholiek Onderwijs Bisdom Brugge
Instellingsnummer 0477435483, bankrekening 474-7114311-77
DIOCESANE PEDAGOGISCHE
BEGELEIDINGSDIENST
BRUGGE
SECUNDAIR ONDERWIJS
Baron Ruzettelaan 435
•
Peter Willems
Pedagogisch Begeleider
Deken Darraslaan 57
8700 Tielt
051 40 85 72
8310 Assebroek
www.dpbbrugge.be/secundair
[email protected]
Ook in de laatste update (20121212) van de databank van gevaarlijke stoffen
zijn heel wat chemische stoffen gelinkt aan de MSDS-fiches.
Zie hierboven bij nascholingen.
Vriendelijke groeten
Peter Willems
v.z.w. Katholiek Onderwijs Bisdom Brugge
Instellingsnummer 0477435483, bankrekening 474-7114311-77
Download