Op 10 en 11 juni 2015 organiseert het Koninklijk Museum van het

advertisement
Van 10 tot 12 juni 2015 gedenkt het Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis in Brussel de 200e verjaardag van de Slag bij Waterloo met
een internationaal en interdisciplinair congres.
Zo’n 30 vooraanstaande sprekers uit Sint-Petersburg, Parijs, Londen, Versailles,
Wenen, Warschau, Stockholm of New York hebben toegezegd en ook heel wat
Belgische specialisten geven present. Medewerkers van de bekendste mode-,
textiel- of legermusea uit 12 landen zullen op 10 en 11 juni een overzicht
schetsen van de situatie “in de salons en op het slagveld”. Uniformen, mode,
interieurstijlen, architectuur, textielindustrie, technische vernieuwingen of
industriële spionage omstreeks 1815 zullen dan ook uitgebreid worden belicht.
Naast de grote geschiedkundige thema’s komt echter ook "la petite histoire" aan
bod: welke weefsels hadden de voorkeur van keizerin Josephine Bonaparte of
wat hing er in de kleerkast van de Napoleontische fashionista's?
Op 12 juni wordt het evenement afgerond met een post-congresdag.
In de voormiddag staat een exclusief bezoek aan het kasteel van Longchamps
op het programma. Het gebouw uit 1810 bevat enkele bijzondere Empireinterieurs, waaronder een evocatie van de leefruimte in Napoleons tent. In de
namiddag gaat het richting het beroemde slagveld van Waterloo en het
Wellington Museum.
Kan dit programma u bekoren? https://www.klm-mra.be
Aarzel dan niet en schrijf u tijdig in !
U bent van harte welkom op dit unieke evenement.
Du 10 au 12 juin 2015, le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire de
Bruxelles commémorera le bicentenaire de la Bataille de Waterloo par le biais
d’un congrès international et interdisciplinaire.
Quelque 30 orateurs de renommée venus de Saint-Pétersbourg, Paris, Londres,
Versailles, Vienne, Varsovie, Stockholm ou New York, ainsi que nombreux
spécialistes belges prendront la parole. Les 10 et 11 juin, les collaborateurs des
plus grands musées de la mode, du textile ou de l’armée de 12 pays
s’intéresseront à la situation « dans les salons et sur le champ de bataille ». Les
uniformes, la mode, la décoration intérieure, l’architecture, l’industrie du textile,
les innovations techniques ou l’espionnage industriel vers 1815 seront dès lors
largement évoqués.
La « petite histoire » sera également abordée : quels étaient les tissus préférés
de Joséphine Bonaparte ou de quoi était faite la garde-robe des belles de
l’Empire ?
Le 12 juin, l’événement sera clôturé par une journée d’après-congrès. Une visite
exclusive au château de Longchamps est prévue en matinée. Le bâtiment de
1810 contient quelques intérieurs Empire somptueux, dont une évocation de la
tente de l’empereur. L’après-midi sera consacré au fameux champ de bataille de
Waterloo et au Musée Wellington.
Ce programme vous séduit ?
N’hésitez plus et inscrivez-vous ! https://www.klm-mra.be
Ne ratez surtout pas cet événement unique.
From June 10 through 12, 2015 the Royal Military Museum in Brussels will
commemorate the bicentenary of the Battle of Waterloo with an international and
interdisciplinary congress.
Some 30 prestigious speakers from Saint Petersburg, Paris, London, Versailles,
Vienna, Warsaw, Stockholm or New York, as well as numerous Belgian
specialists will share their research on June 10 and 11. Collaborators from the
finest fashion, textile and army museums of 12 countries will look into the
situation “in the drawing room and on the battlefield”. Topics such as uniforms,
fashion, interior decoration, architecture, textile industry, technical innovations
and industrial espionage around 1815 will be discussed at length.
More intimate subjects will however also be broached: which fabrics were
favoured by empress Josephine Bonaparte or what did the Empire it-girls wear?
On June 12 the event will be rounded off by a post-congress tour. The morning
will be dedicated to an exclusive visit of Longchamps Castle. The 1810 building
contains some magnificent Empire interiors, amongst which an evocation of the
emperor’s tent. The afternoon will be spent on the Waterloo battlefield and at the
Wellington Museum.
Sounds interesting?
Do no longer hesitate and register! https://www.klm-mra.be
Be sure not to miss this unique event.
Download