Een duik in de Buurtschappen op de Oostenburg en Tussen de

advertisement
Een duik in de Buurtschappen op de Oostenburg en Tussen de Singels
Derde Kiekes-project, 2014/2015
Interne Cultuurcoördinator: Jos de Jong
Coach: Marjolein Spitteler
De dag van de Koningsspelen had een bijzondere invulling dit jaar op de Oostenburg en
Tussen de Singels. Kinderen van beide scholen stapten op de fiets of in de trekkertram en
gingen langs verschillende routes door de buurtschappen van Oosterwolde.
De groepen waren gemengd met in ieder geval twee kinderen uit groep 8. Zij hadden zich de afgelopen maanden
verdiept in een door henzelf uitgekozen buurtschap.
Geert van der Meulen, van de Historische Vereniging
Oosterwolde, was aan het begin van die periode op beide
scholen gekomen om te vertellen over de geschiedenis van
het dorp en de vele buurtschappen zoals Jardinga, Buttinga, Venekoten, Klazinga en de Weper. Klaasje Herder,
educatie-medewerker van de openbare Bibliotheek in Oosterwolde, gaf daarna een training in media-wijsheid: “hoe
bouw je een website?”.
Natuurlijk werd deze website vervolgens gevuld met informatie over de buurtschappen.
Waar dankt de molenweg zijn naam aan? Hoe lang is er
gegraven voor de aanleg van de Opsterlandse Compagnonsvaart en wat is het hoogteverschil tussen begin en
eindpunt? Wat ligt verborgen onder de Weper-bult? Op deze
manier werden veel verschillende onderwerpen door de
kinderen onderzocht.
Helemaal uit de lucht vallen kwam dit project niet. Aanleiding vormde het routeboekje over
de buurtschappen van Oosterwolde, uitgegeven door de Stellingwarver Schrieversronte
en de informatieborden die in samenwerking met de Historische Vereniging Oosterwolde in de omgeving zijn geplaatst.
Het project is in het najaar gestart met
een deelproject “De Kaart van Hier”,
gastlessen gegeven door beeldend
kunstenaar Marjolein Spitteler.
Uitgangspunt was het begrip “plattegrond”.
In de onderbouw die van het nieuwe
schoolplein. Door de ophanden zijnde
fusie van beide basisscholen zal er
namelijk een nieuw schoolgebouw
verschijnen. De kinderen werden aan
het denken gezet: wat moet er allemaal
op dat nieuwe plein verschijnen als het
aan hun ligt? Ideeën genoeg: van een
complete dierentuin tot een wildwaterglijbaan.
De plattegrond van Oosterwolde werd door de
kinderen uit de middenbouw omgetoverd tot een
alternatieve “Leo Belgicus” (een middeleeuwse
kaart waarin de plattegrond van de Nederlanden
in de vorm van een leeuw is afgebeeld). Het dier
waarin de plattegrond van hun dorp moest veranderen was nu echter de Grijpvogel, de mythische
beschermvogel van de Stellingwerven, waar
Oosterwolde één van de kerndorpen is.
De kinderen ontdekten dat een plattegrond helemaal niet saai hoeft te zijn. Eigenlijk is het een
schematische tekening waarvan de onderdelen
aanleiding kunnen geven tot fantaseren. In de
plattegrond tekenden de kinderen ook de straat
waarin ze wonen, de straat waar hun school te
vinden is en de route die ze volgen om van de
ene naar de andere plek te komen.
De verbeelding speelde ook een grote
rol bij de kaart die de kinderen van
groep 7 en 8 gezamenlijk maakten.
Per groep schilderden ze in zes delen
de plattegrond van Oosterwolde plus
de buurtschappen. Ieder afzonderlijk
deel moest daarbij aansluiten op de
omringende delen. Samenwerking
was dus van groot belang. Elk
groepje nam een aantal buurtschappen voor zijn rekening. Aan de hand
van oude foto’s en de herinneringen
van de kinderen zelf werden allerlei
tekeningen gemaakt met pen en inkt,
uitgeknipt en in de grote kaart
geplakt.
Het intensief en op beeldende wijze in kaart brengen van hun eigen omgeving was de
aanloop voor het deel van het Buurtschappen-project dat meer op kennis en informatie was
gericht.
Niet alleen verdiepten de kinderen van groep 8 zich in de Buurtschappen, zij deelden hun
kennis later (op de dag van de Koningsspelen dus) ook met de kinderen van groep 3 t/m 7.
De kleinsten maakten een tocht langs verschillende buurtschappen in de trekkertram. De
kinderen van groep 5,6 en 7 deden dat op de fiets. In beide gevallen werden ze daarbij
rondgeleid en van informatie voorzien door de kinderen uit groep 8.
Ook de kleuters maakten op speelse wijze kennis met de buurtschappen. Op het schoolplein deden ze allerlei spelletjes onder de noemer van bijvoorbeeld “Jardinga” en “de
Weper”.
Een groot deel van het schooljaar zijn de
kinderen van de Oostenburg en Tussen de
Singels bezig geweest met hun directe
omgeving: het landschap, de buurtschappen, de geschiedenis van hun dorp.
Daarmee is dit project een prachtig voorbeeld geworden van erfgoed als spin in een
web. Erfgoed maakt verbindingen mogelijk
tussen allerlei verschillende disciplines en
het is ook een mooie aanleiding om kinderen, behalve kennis, heel veel andere zaken
bij te brengen: van samenwerking en vaardigheid tot zelfstandigheid en presentatie.
Download