Lesbrief groep 1

advertisement
Lesbrief 2016-2017
Groep 1, Edith Lory
Hartelijk welkom (terug) in groep 1!
Even voorstellen…
Ik ben Edith Lory. Dit schooljaar start ik bij de Bontekoe en
daar heb ik erg veel zin in! Ik ben afkomstig uit Antwerpen
en studeerde daar in 2012 af als leerkracht lager onderwijs.
Mijn buitenlands avontuur begon 2 jaar geleden. In 2014- 2015 werkte ik op de
Nederlandse school in Harare, Zimbabwe. In september dit jaar greep ik mijn kans
om naar Burundi te verhuizen. Ook daar was ik leerkracht op de Nederlandse
school.
Na vier mooie maanden liep dit avontuur ten einde, door politieke problemen in
Burundi, waardoor ik weer in België terecht kwam. Ik werd gelukkig snel
aangenomen op een grote basisschool in Sint-Job, waar ik halftijds in het 6e
leerjaar stond en ook zorgjuf was in het 2e en 3e leerjaar. Het werd een leerrijk
jaar dat nu vervolgd wordt met deze nieuwe uitdaging!
In deze brief vindt u meer informatie over het lesaanbod in groep 1.
Lestijden
Groep 1 heeft elke maandagmiddag les in lokaal 2W. Dit lokaal bevindt zich op de begane grond van
de Garden International School, Primary afdeling.
De les begint om 15.30 en eindigt om 18.00. Er zijn geen verplichte zaterdaglessen voor groep 1, wel
zijn de kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan het Sinterklaasfeest op zondag 27 november en
de laatste zaterdagles op 6 mei.
Elke maandag kunt u uw kind vanaf ongeveer 15.15 naar het lokaal brengen. U bent van harte
welkom om te blijven tot 15.30; er staan materialen op de tafels om samen mee te werken.
Elke les is er een kwartier pauze. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind iets te eten en te drinken mee
neemt voor in de pauze?
In onze NTC-lessituatie moeten de kinderen zich in beperkte tijd een flinke hoeveelheid leerstof eigen
maken. Het is daarom van groot belang dat uw kind bij alle lessen aanwezig is. Kan uw kind niet
aanwezig zijn, laat mij dit dan zo snel mogelijk weten. Mijn telefoonnummer staat onderaan deze
lesbrief, in de schoolgids en op de huiswerkbriefjes.
Methode: Schatkist
Groep 1 werkt met de methode Schatkist. Zie www.schatkist.nl Deze methode besteedt aandacht aan
de vier seizoenen. Per seizoen zijn er steeds vier thema’s. Het is voor alle kinderen van groep 1 en 2
geschikt. Hoofdrolspeler in deze methode is een pop, Pompom.
Per thema is er een verhaal, waarbij veel nieuwe woorden worden aangeleerd. Deze zijn daarna ook
terug te vinden in het huiswerk. Naast het aanbieden van nieuwe woorden zijn er allerlei activiteiten.
Deze activiteiten zullen met de hele kring, in kleine groepjes of soms individueel plaatsvinden.
Verder zijn er prentenboeken, vertelplaten, een verteltheater en computerprogramma’s om deze
methode te ondersteunen.
Huiswerk en huiswerkbegeleiding
De leerlingen krijgen elke week een huiswerkbriefje mee, hierop staat wat de kinderen in de les
hebben gedaan en wat ze thuis moeten maken of oefenen. Het is de bedoeling dat u dit huiswerk
begeleidt en het resultaat doorneemt met uw kind. Dat levert meer leerrendement op, dan dat ik het
nakijk en de week erop teruggeef. U kunt uw opmerkingen of observaties eventueel op het
huiswerkbriefje schrijven.
Voor uitbreiding van de woordenschat is het van belang de woorden, die in de huiswerkbrief staan,
die week te oefenen. Er worden steeds 12 woorden aangeboden in drie rijtjes, de eerste twee rijtjes
zijn basiswoorden, deze zijn nodig om de lesstof te kunnen begrijpen. Het derde rijtje is extra
uitbreiding, voor als uw kind de basis goed beheerst. Probeer zinnen te maken met de woorden,
vertel eigen ervaringen, lees een boekje over het onderwerp, zoek op internet plaatjes en dergelijke.
Daarnaast zullen er versjes en werkjes worden aangeboden rond het thema.
Voor goed onderwijs in het buitenland is het belangrijk om veel voorwerpen te kunnen laten zien.
Daarbij wil ik een beroep doen op jullie, ouders. Via de huiswerkbrief of per mail zal ik regelmatig
vragen om actuele voorwerpen mee te brengen.
Voorlezen
Ideaal is om elke avond voor te lezen, in het Nederlands. Ook voor kinderen die net uit Nederland
komen.
Coöperatief leren
In de lessen wordt veel gewerkt met coöperatieve werkvormen. Door een goede samenwerking is het
leerrendement vaak een stuk hoger. Coöperatief leren richt zich op samenwerken, oplossingsgericht
denken en het stimuleren van de mondelinge taalvaardigheid. Een voorbeeld: de leerlingen worden
in groepjes van 3 verdeeld. Iedere leerling heeft een plaatje vast met een onderdeel van een verhaal.
Zonder het plaatje aan de anderen te laten zien omschrijft hij/zij het plaatje. Samen proberen ze te
bepalen wat het begin, midden en einde van het verhaal zou moeten zijn. Vervolgens kunnen ze hun
plaatjes op tafel leggen en bespreken of het klopt. Iedere groep kan zijn verhaaltje presenteren aan
de klas.
De bibliotheek
De bibliotheek van De Bontekoe is één keer in de drie weken geopend, het rooster is te vinden in het
jaarrooster. We bezoeken de bibliotheek altijd met de hele klas. Graag de boeken die uw kind mee
naar huis neemt samen lezen en mee teruggeven op de volgende bibliotheekles.
Aangezien onze school is aangesloten bij de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland)
kan elke leerling ter aanvulling op onze bibliotheek GRATIS lid worden van de openbare bibliotheek
Amsterdam (OBA). Door dit lidmaatschap heeft elk kind toegang tot de E-books van de OBA. Deze zijn
te lezen op laptops, e-readers en tablets. Aanmeldingen kunnen rechtstreeks aan de Openbare
Bibliotheek Amsterdam (OBA) worden gestuurd via mailto:[email protected]> [email protected]
In de e-mail moeten de volgende gegevens vermeld worden:
*naam en achternaam van het kind
*de geboortedatum
*een uniek e-mailadres (mag ook van een ouder zijn, zolang ieder kind maar eigen e-mail adres heeft)
*de naam van de school: DCC De Bontekoe
Zet in het onderwerp: ebook account via NOB.Zo weet de OBA dat het om een kind op een NTC
school in het buitenland gaat. Zie ook: www.bibliotheek.nl/ebooks
Rapporten
De leerlingen ontvangen dit schooljaar twee keer een rapport. Het eerste rapport verschijnt eind
januari 2017 en het tweede rapport eind mei 2017. De rapporten bevatten een algemeen beeld van
de vorderingen van de leerling.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Mijn gegevens staan
hieronder vermeld. Ik hoop op een gezellig en leerzaam jaar in groep 1!
Met vriendelijke groet,
Edith Lory
+60172591761
[email protected]
Download