Interne klachten reglement GOB

advertisement
Ouverturelaan 9
5741 WL Beek en Donk
0492 781639 of 06 50620239
LRK nummer 196518775
KvK 17271365
[email protected]
www.gob-kidsplanet.nl
Interne klachten reglement GOB-Kidsplanet
Inleiding
De vraagouders van GOB-Kidsplanet hebben het recht om een klacht in te dienen als de
dienstverlening in hun ogen tekort schiet op een of meerdere punten.
Dit is bij wet geregeld door de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector.
In geval van een klacht van een vraagouder kunnen er door de vraagouder twee wegen
bewandeld worden:


Vraagouder dient de klacht in bij GOB-Kidsplanet
Vraagouder dient de klacht in bij de stichting Klachtencommissie
Kinderopvang
Gob-Kidsplanet is aangesloten bij de sKK, dit is een onafhankelijke instelling
welke vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke
stappen genomen kunnen/moeten worden
Een vraagouder mag ten aller tijden een klacht voorleggen aan klachtencommissie!
Dit reglement beschrijft de interne regeling met betrekking tot klachten van vraagouders en
gastouders.
Doel van het interne klachtenreglement
GOB-Kidsplanet wil klachten en opmerkingen/vragen van zowel vraagouders als gastouders horen
vanuit de gedachte dat deze uiteindelijk bijdragen aan de kwaliteit van de totale dienstverlening.
Klachten geven vaak de zwakke plekken van de organisatie aan en kunnen zodoende als erg nuttig
beschouwd worden. Buiten dat neemt het serieus genomen worden ook snel een ontevreden gevoel
weg bij diegene die met de klacht komt.
Toepassingsgebied
Het reglement is er voor de vraagouders en de gastouders. De interne klachtenregeling heeft
betrekking op alle aspecten van de organisatie en dienstverlening.




Versie 07.2015 (1/2)
Klachten over de gastouder
Klachten over de vraagouder
Klachten omtrent de dienstverlening van het gastouderbureau
Klachten over de bemiddelingmedewerker van het gastouderbureau
Het indienen van een klacht
Om de drempel voor het indienen van een klacht zo laag mogelijk te houden wil GOB-Kidsplanet de
regels dan ook zo simpel mogelijk houden. Klachten kunnen daarom zowel schriftelijk, telefonisch of
per e-mail kenbaar gemaakt worden.
Behandeling van een klacht



Mondelinge klachten worden binnen twee weken onderzocht en/of behandeld
door de houder van GOB-Kidsplanet
Schriftelijke klachten worden binnen twee weken onderzocht en/of behandeld
door de houder van GOB-Kidsplanet nadat de indiener binnen vijf
kalenderdagen een ontvangstbevestiging van de klacht heeft ontvangen
Klachten die per e-mail worden gedaan worden binnen twee weken
onderzocht en/of behandeld door de houder van GOB-Kidsplanet nadat de
indiener binnen vijf kalenderdagen een ontvangstbevestiging van de klacht
heeft ontvangen
Beslissing en maatregelen
Binnen vier weken na indiening van de klacht zal GOB-Kidsplanet de betrokkenen schriftelijk in
kennis stellen van de beslissing met de eventueel genomen maatregelen.
Mocht dit niet gehaald worden, dan zal de betrokkenen voor het verstrijken van deze termijn hierover
geïnformeerd worden en zal er direct in overleg een nieuwe termijn worden afgesproken.
Jaarverslag
Alle interne klachten zullen ook vermeld worden in het jaarverslag klachtenregeling voor ouders. Dit
verslag is te vinden op www.gob-kidsplanet.nl en is daarmee voor een ieder inzichtelijk.
Versie 07.2015 (1/2)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards