Signalen klachten

advertisement
Signalen
klachten
KLACHTENREGELING VAN
JELLINEK, PUNTP EN NOVARUM
Informatie voor cliënten, familie
en naastbetrokkenen
onderdelen van Arkin
Klachtrecht
Wij bieden een laagdrempelige klachtmogelijkheid en willen graag leren van
klachten van cliënten. Daarom hebben wij een interne signaal- en klachtenregeling en tevens zijn wij aangesloten bij een stedelijke onafhankelijke
klachtencommissie.
De patiënt of cliënt kan zelf een klacht indienen of iemand machtigen om
dit namens hem te doen.
Signalen
Wij horen graag wat u opvalt. Heeft u te lang moeten wachten in de wachtkamer? Bent u ontevreden over de bejegening door medewerkers of door
cliënten? Of bent u juist goed geholpen en vriendelijk ontvangen.
Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar [email protected],
[email protected] of [email protected]
Via dit adres wordt het signaal/de klacht intern doorgestuurd naar de
betreffende afdeling. De afdeling kwaliteit handelt niet zelf klachten af en
bemiddelt ook niet bij klachten. Wel gaat zij na of een klacht wordt opgepakt en naar tevredenheid wordt afgehandeld.
Heeft u een vraag of een klacht over een nota?
Mail naar [email protected]
Heeft u een klacht over de behandeling?
Als u klachten hebt over uw behandeling of bejegening, kunt u deze het
beste met de eigen hulpverlener of met het hoofd van het zorgprogramma
bespreken.
Wat kunt u doen om een gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen?
Vraag eventueel eerst informatie. U heeft recht op inzage in uw dossier en
uw behandelplan en u heeft recht op informatie over uw medicatie.
Vraag een gesprek aan met uw behandelaar en bereid dit eventueel voor
met iemand uit uw omgeving.
Schrijf op wat u wilt bespreken en wat u wilt bereiken.
Onafhankelijke Klachtencommissie
Komt u er samen niet uit of bent u ontevreden over de afhandeling van
de klacht dan kunt u schriftelijke een klacht indienen bij de onafhankelijke
klachtencommissie van Arkin.
Klachtencommissie GGZ
Ambtelijk secretariaat
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam
telefoon (020) 788 5140
e-mail: [email protected]
Klachtenregeling voor familieleden en naastbetrokkenen
Ook voor familieleden en naastbetrokkenen is er bij Arkin een regeling waarin
het klachtrecht voor familie en naastbetrokkenen is vastgelegd. Jellinek, PuntP
en Novarum zijn onderdeel van Arkin. Mocht u er met de hulpverlener, het
hoofd van de afdeling en de familievertrouwenspersoon niet uitkomen en
blijft uw klacht onopgelost, dan heeft u het recht een klacht in te dienen. Dit
reglement geeft naastbetrokkenen de formele mogelijkheid te klagen bij de
instelling zelf of om een klacht in te dienen bij de (onafhankelijke) klachtencommissie. Ook nabestaanden kunnen een klacht indienen.
Er zijn diverse wegen:
•U heeft als naaste een klacht over de behandeling van een cliënt en de
cliënt is het met de klacht eens. Dan kunt u een gesprek aanvragen of
een klacht indienen bij de afdeling en indien u er samen niet uitkomt bij
de stedelijke klachtencommissie (zie hierboven).
•Als u wilt klagen over de behandeling van een cliënt en de cliënt is het
niet eens met de klacht: dan kunt u een gesprek aanvragen bij de
familievertrouwenspersoon over mogelijke stappen en de mogelijkheid
van het indienen van een klacht.
Ervaart u zelf een nadeel door het gedrag van de instelling of een hulpverlener
(u voelt zich bijvoorbeeld niet gehoord door de hulverlening) dan kunt u naar
de Stedelijke Klachtencommissie voor familie en naastbetrokkenen.
Klachtencommissie familie en naastbetrokkenen
Ambtelijk secretariaat
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam
Tel. (020) 788 5616
e-mail: [email protected]
Zie ook de informatie voor naastbetrokkenen en het reglement van de
klachtencommissie op de websites van PuntP, Novarum en Jellinek.
Advies en Ondersteuning
De Patiëntenvertrouwenspersoon
Cliënten die opgenomen zijn kunnen steun en advies vragen aan de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Bent u niet opgenomen dan kunt u de PVP
bereiken via de pvp-helpdesk 0900-444 8888 of via [email protected] Zie ook
de website www.pvp.nl
Familievertrouwenspersoon
Familieleden van mensen met psychiatrische- en/of verslavingsproblemen
ervaren soms problemen met de hulpverlening. De familievertrouwensperso-
nen kunnen hen daarbij adviseren en ondersteunen. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk. De functie van familievertrouwenspersoon is erop
gericht om de drie betrokken partijen - cliënt, hulpverlening en familie/
naasten - zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, met aandacht en
respect voor ieders rol en behoeften.
Contact
De familievertrouwenspersonen van Arkin zijn:
Kees Kooij
Olga Gorbatsjewa
Tel. (06) 11 30 07 62
Tel. (06) 11 05 31 78
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Naastbetrokkenenraad
De naastbetrokkenenraad behartigt de collectieve belangen van familie en
vrienden van cliënten.
U kunt de raad bereiken via [email protected]
Cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen en geeft vorm en
inhoud aan de medezeggenschap van cliënten. U kunt de raad bereiken
via [email protected]
PP/B1.23 04.13
Maart 2013
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards