chemie / techniek-wetenschappen

advertisement
de
de
www.vesaliusinstituut.be
Chemie (3 graad TSO)
Techniek-Wetenschappen (3
OOSTENDE
Leffingestraat 1
Tel. 059 70 68 70
[email protected]
graad TSO)
Vesaliusinstituut
School voor Gezondheidsonderwijs
v.u.: Guy Ghysels, Leffingestraat 1, 8400 Oostende • Vorm & druk: www. lammaing .com • ref. 0801940
School voor Gezondheidsonderwijs
Techniek-Wetenschappen
(3de graad TSO)
Vesaliusinstituut
Chemie
(3 graad TSO)
de
“Chemie”
(3 graad TSO)
in het Vesaliusinstituut
de
Chemie heeft als leervak op school vaak de
bijklank “saai en moeilijk”. Niets is echter minder
waar.
De problematiek waar onze planeet oplossingen
voor moet zoeken is zo omvangrijk en zo ingewikkeld, dat creatief denken en innovatie een
absolute noodzaak zijn.
De chemie ontwikkelt voortdurend producten die
inspelen op de behoeften van de mens.
Om op alle gebieden onderzoek te doen, om
producten te controleren, om in haar laboratoria
te werken, heeft de chemische industrie jong
talent nodig.
In de derde graad Chemie leiden we mensen op
tot operator (procesoperator) en tot labtechnicus
(laborant).
Waar kunnen de afgestudeerden
terecht?
Met een diploma Chemie TSO is er onmiddellijke
tewerkstelling mogelijk als procesoperator of als
laborant.
Mensen met een chemiediploma zijn erg gewild
op de arbeidsmarkt!
Chemie TSO bereidt je ook goed voor op hoger
onderwijs: professionele bacheloropleidingen
zoals Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie. Ook opleidingen in de
Gezondheidszorg, zoals Verpleegkunde en
Voeding- en Dieetkunde zijn mogelijk.
Binnen de 7de jaren van het TSO komen
Apotheekassistent en Chemische Procestechnieken voor verdere specialisatie in aanmerking.
“Techniek-Wetenschappen”
(3de graad TSO)
in het Vesaliusinstituut
“De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de
regel worden uitgedrukt in een taal die voor
iedereen begrijpelijk is.”
Albert Einstein
De richting Techniek-Wetenschappen legt de
nadruk op het proefondervindelijk onderzoeken
van de wetten van de fysica, biologie, ecologie,
chemie en wiskunde. De vele laboratoriumproeven verruimen je inzicht in de theorie en zo gaat
een boeiende wereld voor je open!
Dit vakgebied richt zich tot mensen met een
sterke interesse voor praktijkgerichte wetenschappen en voldoende handigheid voor het uitvoeren van proeven. Tijdens deze practica leer je
zelfstandig werken en toets je de theorie aan de
praktijk. Voor het verwerken van de meetresultaten worden ook ict-vaardigheden aangeleerd.
Voor een functie als operator (procesoperator)
moet je onder begeleiding chemische, fysischchemischeen aanverwante processen kunnen
opvolgen, zowel op chemisch als op regeltechnisch vlak.
Voor een functie als labtechnicus (laborant) moet
je zelfstandig chemische routinewerkzaamheden
(staalafname, analyse, kwaliteitscontrole,…)
kunnen uitvoeren.
Techniek-Wetenschappen bereidt je voor op
hoger onderwijs, zowel universitair als nietuniversitair, en moet dus beschouwd worden als
een doorstroomrichting.
In deze studierichting krijg je dan ook een brede
algemene opleiding én een algemene technische vorming: wetenschappelijke vorming wordt
gecombineerd met practica.
Wie echter niet kiest voor hoger onderwijs, kan
een 7de specialisatiejaar in het vakgebied Chemie
beginnen (zie hierboven), wat ruimere tewerkstellingskansen betekent.
“Het mooiste dat we kunnen ervaren is het
mysterie”
Albert Einstein
Deze opleiding schenkt uitgebreid aandacht aan
de kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig
hebt om met succes hogere studies te beginnen.
“Er zijn slechts twee manieren om je leven te
leven: doen alsof niets een wonder is, en doen
alsof alles een wonder is. Ik geloof in de laatste
manier.”
Albert Einstein
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards