Inschrijfformulier overblijf “TSO de Sleye”

advertisement
Inschrijfformulier overblijf “Stichting TSO de Sleye”
SCHOOLJAAR:
Naam ouder(s)/verzorger(s) : ……………………………………………………………….
Adres
: ……………………………………………………………….
Postcode/woonplaats
: ……………………………………………………………….
Telefoonnummer
: ……………………………………………………………….
E-mail
: ……………………………………………………………….
Telefoonnummer tijdens TSO : ……………………………………………………………….
Wil gebruik maken van de overblijfvoorziening met ingang van: …………
Naam kind:
Groep:
Leerkracht:
…………………………………
………………….
……………………………..
………………………………..
………………….
………………………………
…………………………………
………………….
……………………………..
En wel volgens onderstaande opgave:
0 Maandag 0 Dinsdag
0 Donderdag
0 Vrijdag
0 Incidenteel
Huisarts en evt. medische bijzonderheden van het kind (alleen in te vullen
als de overblijfkrachten hiervan op de hoogte moeten zijn):
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
Ondergetekende is op de hoogte van het huishoudelijk reglement van
Stichting TSO de Sleye, zie bijlage.
Handtekening:
Datum:
Formulier, bij voorkeur via email, binnen 1 week opsturen aan een van de
coördinatoren van Stichting TSO de Sleye:
Patricia Knapen
Rob en Karin Bongers
Gouv. Houbenstraat 11
6097 BN Heel
Telefoon : 0475-571452 / 06-30013215 06-23699709/0475-573642
E-mail :[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards