Stuk-Voeding

advertisement
Voeding
Educatie
De school voert structureel een lasaanbod / lespakket uit voor het thema
voeding.
Jaarlijks volgen we met de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8
 De Smaaklessen
 Ik eet het beter
Met alle kinderen doen we mee met het jaarlijkse schoolontbijt
Met alle leerlingen doen we mee aan het voorleesontbijt
Met alle kinderen van de school doen we met de koningsspelen mee met het
koningsontbijt.
Signalering
Kinderen met onder - overgewicht signaleren we tijdens de gewone lessen
maar zeker tijdens de gymlessen en het verplichte douchen erna.
Ouders van deze kinderen worden van deze signalering op de hoogte gebracht
tijdens een gesprek. We verwijzen deze ouders door naar het CJG of de
schoolarts.
Tijdens de screening van de schoolarts worden de ki8nderen ook op hun
gewicht gecontroleerd en worden de bevindingen met de ouders maar ook met
de school gecommuniceerd
Beleid
De school voert een actief beleid t.a.v. eten en drinken op school.
In de schoolgids staat het volgende:
ETEN EN DRINKEN
De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om 's morgens iets te eten en te
drinken. Dit laatste kan ook schoolmelk of frambozendrink zijn via Campina.
Als uw kind schoolmelk drinkt, krijgt u 1x per jaar het aanmeldingsformulier van
Campina.
Natuurlijk kunt u uw kind ook zelf iets te eten en te drinken meegeven.
Wij willen u vragen zo veel mogelijk rekening te houden met het gebit van de
kinderen. Het Voedingscentrum geeft het volgende advies: iets hartigs is niet
beter. Hartige happen zijn vaak erg vet en zout. Van vet en zout krijgen we
gemakkelijk te veel binnen, terwijl we er juist matig mee moeten zijn.
Bovendien bederven sommige hartige hapjes vrij vlug. Vanwege de gevolgen
voor het gebit en vanwege onze voorbeeldfunctie hebben wij besloten, dat er
op school niet gesnoept wordt.
Op de woensdag en de vrijdag hebben we “gruitdag” Het is de bedoeling dat de
kinderen op woensdag een stukje fruit of groente meenemen. Denk aan appel,
banaan, mandarijn, komkommer of snoeptomaatjes.
Voor drinken is het volgende toegestaan, Melk of optimel framboos via het
schoolmelk abonnement, water of lichte aanmaaklimonade.
Omdat de tussenschoolse opvang wordt georganiseerd door Smallsteps wil de
school zich niet met het lunch pakket bemoeien. In de schoolgids staat
hierover:
OVERBLIJVEN (Tussenschoolse Opvang)
Voor de kinderen is er de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven,
behalve op woensdag.
Het overblijven is in handen van Smallsteps.
Deze organisatie, die ook de buitenschoolse opvang regelt, heeft haar eigen
afspraken en contracten.
Met betrekking tot traktaties heeft de school het beleid dat dit een gezonde
traktatie moet zijn.
Ouders en kinderen zijn echter zelf verantwoordelijk voor datgene wat een
kind op zijn/haar verjaardag wil trakteren.
Mocht de traktatie niet gezond zijn dan noemen we dat een meeneem traktatie
en wordt de traktatie bewaard tot het kind naar huis gaat en het mee kan
nemen.
Op facebook worden de meeste traktaties tentoon gesteld en zo worden
ouders ook weer op een idee gebracht.
In de schoolgids staat over trakteren het volgende:
VERJAARDAG KINDEREN
De jarige kinderen van de Beekbrug mogen, wanneer zij jarig zijn, langs de
andere leerkrachten van de onderbouw om zich te laten feliciteren. Ieder kind
krijgt van de eigen groepsleerkracht een grote kaart waar alle leerkrachten hun
felicitaties op zullen schrijven
Als een kind jarig is, mag er getrakteerd worden. Indien uw kind een “snoep”
traktatie heeft, dan laten we die tegen het eind van de schooltijd uitdelen en
door de kinderen mee naar huis nemen. We noemen dat een “meeneem
traktatie”.
We laten de jarige kinderen geen kinderen in andere groepen trakteren, ook
geen broertjes of zusjes, want dat is niet leuk voor de kinderen die niets
krijgen. Ouders mogen tot en met groep 4 bij de viering aanwezig zijn.
Mocht het voorkomen dat kinderen de verkeerde zaken maa naar school
nemen dan worden deze weer mee naar huis gegeven. Bij herhaling hiervan
neemt de leerkracht contact op met de betreffende ouders.
Omgeving
In iedere groep is een kraan waaruit kinderen water kunnen halen om te
drinken.
Tijdens de algemene informatieavond worden de afspraken die we hebben
gemaakt nog een keer herhaald. Daarnaast zien ouders dat een en ander ook in
de schoolgids is vermeld.
Eens in de vijf jaar houdt de oudervereniging een informatieavond over
gezonde voeding.
Regelmatig wordt het onderwerp gezonde voeding in het Overbruggertje
aangekaart. Bijvoorbeeld als de school deelneemt aan de actie schoolgruiten.
Via de website kunnen de ouders ook dit stuk downloaden.
Download
Random flashcards
Create flashcards