Gezonde school - van Asch van Wijckschool

advertisement
De van Asch van Wijckschool gaat voor gezond!
De van Asch van Wijckschool besteedt veel aandacht aan een gezonde leefstijl.
We gaan ervan uit dat kinderen die goed in hun vel zitten ook beter presteren!
Fruitbeleid
We vinden het dan ook van groot belang dat de kinderen voordat ze naar school komen goed ontbijten. We hanteren
bij ons op school het fruitbeleid. Dit betekent dat de kinderen in de eerste pauze alleen fruit eten. Ook wordt er in
deze pauze bij voorkeur water gedronken. Het spreekt vanzelf dat er in overleg (b.v. als uw kind ondergewicht heeft)
in een enkel geval vanaf geweken kan worden.
Lunchpauze
Tijdens de lunchpauze adviseren wij u om uw kind een gezonde lunch mee te geven. Een gezonde lunch bestaat bij
voorkeur uit volkoren brood of anders bruinbrood, besmeerd met halvarine en gevarieerd beleg. Wilt u uw kind
naast brood nog iets anders meegeven dan kunt u kiezen uit een stukje ontbijtkoek, eierkoek, een krentenbol of 1
evergreen of sultana (niet een heel pakje!) mee te geven. Ons advies is voor de lunch water of halvolle (karne)melk
mee te geven.
Tijdens het buitenspelen kunnen de kinderen bij warm weer ook water drinken. Het watertappunt in het Majellapark
is dan in gebruik.
Traktaties
Het is een feestje als een kind jarig is en daar hoort natuurlijk een traktatie bij! Als school willen we dat feestje graag
meevieren. Aangezien het vaak feest is op school, stellen wij een gezonde traktatie zeer op prijs. Enkele suggesties:
- Kleine porties eten, liefst gekozen uit de schijf van vijf, zoals (versierd ) vers fruit (appel, mandarijn) of (versierde )
groente (worteltjes, reepjes paprika).
- Kleine porties van producten die niet te vet of te zoet zijn, zoals doosjes rozijntjes of een handje popcorn,
rijstwafels, soepstengels, plak peperkoek of een mini eierkoek. Kinderen vinden dingen als een potlood of kleurplaat
vaak ook erg leuk! Iets kleins erbij te snoepen is prima, maar houdt u het daar dan ook bij.
- U kunt ervoor kiezen om de leerkracht dezelfde gezonde traktatie als de kinderen te geven.
Op: www.voedingscentrum.nl en www.gezondetraktaties.nl kunt u tips vinden voor gezonde traktaties.
Informatie aan ouders
Tijdens de jaarlijkse informatieavond in september wordt stilgestaan bij de aspecten van de gezonde school. Alle
ouders worden dan geïnformeerd over het beleid dat wij voorstaan. Ook in onze schoolgids en het schoolplan is ons
beleid t.a.v. de gezonde school terug te vinden.
Wat doen wij binnen ons onderwijs?
Binnen ons onderwijs besteden wij op de volgende manier aandacht aan gezondheid en voeding:
Onderwijsaanbod:
Jaarlijks geven we in elke groep 5 lessen uit de methode ‘Smaaklessen’ (www.smaaklessen.nl). Daarnaast wordt er in
de methode Kleuterplein (groep 1/2) en de Zaken van Zwijssen (groep 3 t/m 8) ook aandacht besteed aan
gezondheid en voeding. Ook wordt er extra aandacht besteed aan het onderwerp water door lessen te geven te
vinden op www.waterkennis.nl.
Extra activiteit in het schooljaar 2016-2017:
Wij doen dit schooljaar mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Door deel te nemen aan dit programma
maken de kinderen 3 dagen in de week (gratis!) kennis met andere en soms voor hen nieuwe groente- en
fruitsoorten. Samen groente en fruit proeven en daarvan genieten is niet alleen gezond, maar ook gezellig! Uw kind
hoeft op maandag, dinsdag en woensdag dus minder of geen fruit mee te nemen, afhankelijk van de behoefte van
uw kind. Het project loopt van week 45 (7 t/m 11 november 2015) tot week 15 (10 t/m 14 april 2016).
Werkgroep Gezonde School
In de werkgroep Gezonde School zitten 2 teamleden een aantal ouders die een actieve rol hebben in het uitwerken
én uitvoeren van de Gezonde School-aanpak op uw school. Heeft u interesse mee te denken over dit thema? Meldt u
dan aan via [email protected]
De van Asch van Wijckschool gaat voor gezond!
Download