Beste lezer, Het einde van het jaar nadert en meestal breekt dan de

advertisement
Editoriaal
Beste lezer,
Het einde van het jaar nadert en meestal breekt dan de periode aan van de jaaroverzichten, de conferenties, de reflecties over wat geweest is en wat komen zal.
Voor het FAVV was 2010 een feestelijk jaar: we hebben immers onze tiende verjaardag gevierd. Een verjaardag die mag gezien en volop beleefd worden. Het FAVV heeft zich weten
te manifesteren als een degelijke en efficiënte overheidsorganisatie die in staat is om haar
missie op een meer dan performante manier te bewerkstelligen.
Alert reageren op incidenten is daar één onderdeel van en wie incidenten zegt, heeft
analyses in zijn achterhoofd. Onze eigen laboratoria samen met een zeer uitgebreid netwerk van erkende externe laboratoria zorgen ervoor dat de honderdduizenden analyses
worden aangeleverd binnen een zo kort mogelijke termijn.
In dit kader werd onlangs een Extern Dashboard gelanceerd waarbij alle externe partners
van het Bestuur Laboratoria online hun prestaties in de samenwerking met het FAVV kunnen visualiseren.
Een tweede belangrijke webtoepassing die onlangs haar vuurdoop beleefd heeft, is de
Foodlims module “Proficiency Testing Schemes”. Deze module moet toelaten aan zowel
het labmanagement als aan de bevoegde overheid en de accreditatieorganisaties om de
laboperformantie continu op te volgen.
Last but not least is ook de leesbaarheid en toegankelijkheid van de artikels voor onze
elektronische nieuwsbrief verbeterd.
Ik wens u dan ook veel leesplezier en prettige eindejaarsfeesten toe.
Geert De Poorter
Directeur-generaal Laboratoria
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards