Rendieren - Edurep Delen

advertisement
Even voorstellen……….
Het maatje van de kerstman
Rudolf, het rendier
Het rendier
• Hertensoort,
waarbij mannetjes
en vrouwtjes
geweien dragen.
• De vachtkleur
varieert van bijna
wit tot bijna zwart.
Waar leven de rendieren?
• Rendieren leven in een
gordel rond de Noordpool
• Rendieren komen in
Europa vooral voor in
Lapland
• Lapland is een groot
gebied (Noorwegen,
Zweden en Finland)
Rendieren leven op de toendra
• Dit is een gebied
zonder bomen aan
de rand van het
poolgebied
• De begroeiing
bestaat uit grassen,
mossen en
dwergstruiken
• De bodem is
permanent
bevroren
Rendieren leven op de toendra
• In de korte zomer ontstaan moerassen op de toendra
• De winter duurt in het poolgebied wel 7 maanden
Rendieren
• worden ongeveer
1,08 m hoog
• ze wegen tussen
de 70 - 100 kg
• rendieren worden
12 tot 15 jaar oud
rendieren
• Er wordt
1 jong geboren in
de maand juli of
augustus
• Het rendier leeft in
kuddes van soms
wel duizenden
dieren.
Rendier
• Dieren uit
Scandinavië en
Groenland
• Kleiner dan Kariboes
• Ze zijn tam (of heel
snel tam te maken)
net als onze koeien
en varkens
of
Kariboe
• Dieren uit NoordAmerika en Siberië
• Groter dan rendieren
• Behaarde neus
• Langere poten dan
rendieren
• Zwaarder dan
rendieren
• Wilde dieren
Rendier
Kariboe
Wat eet het rendier?
• Korstmossen,
kruiden, en
knoppen van
dwergberken
• Ze krabben de
sneeuw met hun
hoeven weg om
hun voedsel te
vinden
Het rendier als maatje
Het rendier als maatje
• De Samen (volk uit
Lapland) leefden
eeuwenlang samen met
de rendieren
• De Samen zijn nomaden
en trekken met de kuddes
rendieren rond
• De Samen lijken qua
levenswijze veel op de
indianen in Amerika
Het rendier als maatje
• Rendieren zijn
voor de Samen en
voor de mensen in
het noorden van
Siberië wat het
rundvee is voor
ons in Nederland.
• De rendieren
leveren hen alles
wat ze nodig
hebben.
• Rendieren worden als lastdieren gebruikt of om sleeën te trekken.
Het rendier als toeristische attractie
Download