inschrijfformulier endurancewedstrijd - Endurance Event Zuid

advertisement
INSCHRIJFFORMULIER KINDER ENDURANCE 2014
Ik schrijf mij in voor de Kinder Endurance tijdens Endurance Event Zuid-Limburg te Heijenrath op zaterdag 19 juli 2014
□ kort (6 km) € 7,50
□ lang (10 km) € 7,50 (tijdens de wedstrijd mag na 4.5 km alsnog beslist worden om 6 km te rijden ipv 10 km)
Bij inschrijving na 5 juli 2014 bedraagt het inschrijfgeld € 10,00.
(*1 = doorhalen wat niet van toepassing is)
Achternaam ruiter: (*2)
(*2 = verplicht in te vullen)
Naam paard: (*2)
Voorletter(s): (*2)
Voorvoegsel:
Ras paard: (*2)
Roepnaam:
M/V (*1)
Kleur paard:
Adres: (*2)
Postcode: (*2)
Leeftijd paard: (*2)
Land:
Stokmaat:
cm (*2)
Woonplaats: (*2)
Vader paard:
Telefoonnummer: (*2)
Geslacht: hengst / merrie / ruin (*1)
E-mail:
Chipnummer paard: (*2)
Geboortedatum: (*2)
Achternaam begeleider: (2*)
Voornaam begeleider: (*2)
Leeftijd: (*2)
Te voet/ fietsend/ te paard *
Bijzonderheden:
Inschrijven middels dit formulier, dat u volledig ingevuld en ondertekend dient op te sturen aan het secretariaatsadres van
de organisatie: Endurance Event Zuid-Limburg, p/a Zandweg 150, 6418 PB HEERLEN / of per mail aan:
[email protected] (dan wel inclusief handtekeningen inscannen)
Tevens is bij deelname van een minderjarige persoon de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger verplicht.
Het verschuldigde inschrijfgeld en eventuele bijkomende kosten van overnachting, stalling, etc. moet uiterlijk twee weken na
inschrijving zijn overgemaakt op rekeningnr. NL45RABO0125285124 t.n.v. Ruiterclub Voorop bij de RABO Bank te
Nuth.
Bij inschrijving, middels ondertekening van dit formulier, houdt u zich aan de bepalingen van de reglementen en
gaat u tevens akkoord met de specifieke wedstrijdbepalingen. Het is verplicht om een paardenpaspoort mee
te nemen.
Bij het deelnemende paard en ook bij een begeleidend paard behoort een paarden paspoort te zijn met de
basisenting en alle daaropvolgende entingen of een verklaring van de dierenarts dat de vaccinatiehistorie correct
is en alle daaropvolgende entingen.
Ook mag het paard niet in de zeven aan de wedstrijd voorafgaande dagen geënt zijn, inclusief de dag dat hij op
het wedstrijdterrein arriveert. Het paard/ de pony dient gechipt te zijn.
De kinderen moeten door een volwassene te voet, met de fiets of te paard begeleid worden. Begeleiders te
paard zijn, net als de deelnemers, verplicht tot het dragen van een goedgekeurde cap of rijhelm!
De route is heuvelachtig en voert over veldwegen en ruiterpaden. Begeleiding te paard of te voet zal
gemakkelijker gaan dan met een mountainbike.
De volwassene heeft de verantwoording voor het kind. Begeleidende paarden/pony’s moeten
door de dierenarts voor de start voor gedraafd worden.
De hartslag van de paarden/pony’s wordt bij de finish en na 30 minuten gemeten en dient dan onder de 60 te
zijn.
De deelnemers conformeren zich aan de reglementen van de KNHS Endurancevereniging en de daarvan
afgeleide specieke kinder endurance regelgeving.
Inschrijfformulier Kinder Endurance 2014
Page 1
U neemt deel en bent aanwezig voor eigen rekening en verantwoording.
Door het ondertekenen van dit formulier bevestigd de ouder/voogd van de deelnemer dat deze mag
en zal meedoen met de Endurance Event Zuid-Limburg Kinder Endurance 2014, en dat het inschrijfgeld van €7,50
voor
de afstand van 6 km of 10 km verschuldigd is aan de organisatie. Bij afmelding t/m 5 juli a.s. blijft €2,50
verschuldigd. Bij aanmelding na 5 juli 2014 bedraagt het inschrijfgeld €10,00.
Tevens wordt hiermee akkoord gegaan dat de rit vrijwillig en op eigen risico wordt gereden en dat de organisatie
niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor problemen ontstaan voor/tijdens/na de rit (schade aan
deelnemers/begeleiders, schade aan pony’s/paarden, schade aan omstanders, schade aan- of gestolen
eigendommen, enz.).
Datum :
Handtekening :
Toestemming van wettelijke vertegenwoordiger voor deelname minderjarige:
Datum :
Handtekening :
Pony/Paard: 5 jaar en ouder. Influenza inenting verplicht volgens het KNHS algemeen reglement
Snelheid: minimaal 5 km per uur, maximaal 10 km per uur
Elk kind wordt hetzelfde geklasseerd, krijgt een diploma en een prijs
Starttijd:
Keuring van de pony’s/paarden vanaf ca. 17:00 uur.
Starten vanaf ca. 18:00 uur.
Inschrijfgeld: 7,50 euro Inschrijven verplicht tot betaling
Inschrijfgeld na 5 juli 2014: 10,00 euro
Inschrijven verplicht tot betaling
Voor uitgebreide informatie zie bijgaande folder of download de informatie vanaf onze website
enduranceeventzuid-limburg.nl
Inschrijfformulier Kinder Endurance 2014
Page 2
Download