Formulier Kleurenonderzoek

advertisement
Dit ingevulde formulier + zakje met minimaal
40 haren met wortels opsturen naar:
(naam en adres van de eigenaar en de naam
van het paard op het zakje schrijven)
TGCDHA
Postbus 118
9530 AC Borger
Opgave voor DNA, compleet kleurenonderzoek .
Gegevens van het paard:
Naam + levensnr. ………………………………………………………………………………..
Chipnummer…………………………………………………………………………………………
Kleur van het paard……………………………………………………………………………....
Merrie / Hengst / Ruin *
Geboortedatum:........................................................
Indien bekend :
vader……………......……………………………….moeder………………………………..................
Het bedrag van € 52,50 (per paard) kunt u overmaken naar rekeningnummer
NL80RABO0117255998 (RABOBANK Emmen-Coevorden) ten name van GCDHA
Naam eigenaar + Lidnummer………………………………………………………………………..………………….
Adres eigenaar ………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode + woonplaats:…………… …………………………………………….telnr.………………………..………
Datum:……………………………………..Handtekening eigenaar:…………………………………………..........
Indien u meerdere paarden wilt laten testen gelieve voor elk paard een apart formulier
in te vullen !
Opgaven worden na het ontvangen van de betalingen in behandeling genomen.
* Graag doorhalen wat niet van toepassing is .
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards