Vraagprogramma - SGW Friesland

advertisement
VRAAGPROGRAMMA
OEFENCROSS NIJEBERKOOP
ZATERDAG 15 OKTOBER 2016
Rubriek
Rubriek
1:
2:
PAARDEN/PONY’S LAAG
PAARDEN/PONY’S HOOG
ca. 60cm / ca. 14 hindernissen
ca. 80cm / ca. 14 hindernissen
ALGEMENE BEPALINGEN
1.
Deze oefencross is geen wedstrijd maar een individuele oefening. Er wordt geen klassement opgemaakt.
Er zijn geen prijzen. Er kunnen geen winstpunten worden behaald.
2.
De deelnemers starten individueel om de 3 minuten.
Na drie weigeringen per hindernis erom heen rijden.
De achterop komende ruiter mag niet gehinderd worden.
Op ca de helft van de route wordt er op stijl beoordeeld.
Het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm of cap en een bodyprotector is verplicht.
Net als goede beenbeschermers voor het paard of de pony.
De organisatie zorgt voor een rugnummer.
3.
Alle deelnemende paarden en pony’s dienen correct gevaccineerd en gechipt te zijn en voorzien van een
paspoort dat op verzoek getoond moet worden.
4.
Deelnemers dienen op verzoek een bewijs van aansprakelijkheidverzekering te kunnen tonen.
5.
Nog de organiserende stichting, noch de terreineigenaren, noch ieder andere betrokkenen bij de oefencross
kan op enigerlei wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen aan
personen en/of dieren, en voor schade aan auto’s en andere goederen.
Zowel deelnemers, medewerkers als bezoekers nemen deel of zijn aanwezig op eigen risico.
6.
Inschrijvingen voor 02 OKTOBER 2016:
of per e-mail: [email protected]
of per post: Stichting SGW Friesland, Grindweg 3a, 8422 DM NIJEBERKOOP
7.
Het inschrijfgeld bedraagt: € 12,50
Na de sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd.(art.43 Algemeen Wedstrijdreglement)
Betaling contant op de wedstrijd. (na afmelding op bankrekeningnummer. 29.98.03.244)
8.
De organisatie behoudt zich het recht voor, het aantal inschrijvingen te beperken. Vol is vol.
9.
De STARTTIJDEN worden door de organisatie op www.sgw-friesland.nl en www.startlijsten.nl geplaatst.
10.
De oefencross is vrij voor verkenning: zaterdag 15 oktober (tijdstip wordt nog bekend gemaakt)
11.
Bij inschrijving gaat elke deelnemer akkoord met deze bepalingen.
Inschrijving OEFENCROSS
Naam deelnemer
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
Email
Naam paard/pony
Aankruizen wat van
toepassing is
PONY
PAARD
LAAG 60cm
HOOG 80cm
Download