Aangespannen Paard - Stichtse Aanspanning

advertisement
Dag van het
Aangespannen Paard
21 mei 2016
‘Dag van het Aangespannen Paard’ 21 mei 2016
Inschrijfformulier koetsentocht ‘Rondom de Dom’
Gelieve dit formulier ingevuld (digitaal) en gemaild naar [email protected] voor 14 mei!
Naam & voorletters
Adres
Postcode & woonplaats
(Mobiel)Telefoonnummer
E-mailadres
Type Rijtuig
Land/ Streek van herkomst
Bouwjaar (indien bekend)
Aantal paarden/pony’s
Pagina 2
hieronder!
Ras(sen) van de paarden / pony’s
Na(a)m(en) van de paarden / pony’s
Aantal opzittende op het rijtuig
Na(a)m(en) van de personen die mee-eten met het buffet
Datum
Handtekening
Retourneren van inschrijfformulier én vrijwaringclausule vóór 14 mei a.s. naar:
Stichting ‘Dag van het Aangespannen Paard’
t.a.v. Matthijs Mestrom
Yalelaan 1
3584 CL Utrecht
Inschrijven is uitsluitend mogelijk via dit formulier inclusief bijgevoegde vrijwaringclausule (fotokopie mag ook). Alleen
vrijwaringformulieren voorzien van handtekening kunnen worden verwerkt. De organisatie is bevoegd inschrijvingen te
weigeren.
Gelieve dit formulier ingevuld te mailen naar [email protected] of af te drukken en per post op te sturen.
Zodra €15,- per persoon of indien u deelneemt aan het buffet €25,- per persoon is overgemaakt (onder vermelding van
uw naam + koetsentocht) naar
NL88 RABO 0173874851 t.a.v. 'Stichting Dag van het Aangespannen Paard' krijgt u een bevestigingsmail van ons (dit kan
enkele dagen duren!).
Noch de Stichting, noch de terreineigenaren, noch ieder ander betrokkene bij de wedstrijd kan op enigerlei wijze
aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en ziekte aan personen en/of dieren
overkomen, en voor schade aan rijtuigen, auto’s, tuigen of andere goederen toegebracht. Zowel deelnemers als
bezoekers nemen deel of zijn aanwezig op eigen risico.
Stichting ‘Dag van het Aangespannen Paard’
Yalelaan 1
3584 CL Utrecht
Tel: 06-43 02 34 45
Download