Programma Evenwicht

advertisement
Programma Evenwicht
Kanker en de behandeling van kanker kunnen vermoeidheid en conditieverlies
tot gevolg hebben. Ook kan dit angst en onzekerheid met zich meebrengen.
Daarom biedt Rijnstate een begeleidingsprogramma voor kankerpatiënten
tijdens de behandeling met chemotherapie aan. De bijeenkomsten vinden
plaats in Rijnstate ziekenhuis Zevenaar. In deze folder kunt u lezen wat het
programma inhoudt en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.
Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe
Als u kanker heeft of heeft gehad, en wordt behandeld met chemotherapie,
komt u in aanmerking voor het begeleidingsprogramma ‘Evenwicht’. Het
uitgangspunt is dat de behandeling is gericht op genezing. In overleg met
de fysiotherapeuten kunnen ook kankerpatiënten die anderszins behandeld
worden deelnemen.
Het programma dat u wordt aangeboden, start na de tweede chemokuur
en gaat door tot ongeveer 4 weken na de laatste chemokuur. Het
programma omvat een bewegingsprogramma en een psycho-sociaal
begeleidingsprogramma. Daarnaast wordt u ook een individueel gesprek met
de diëtiste aangeboden.. Het doel is om uw conditie op peil te houden, uw
welbevinden te bevorderen en uw voedingstoestand optimaal te houden.
Bovendien is er veel ruimte voor lotgenotencontact.
Bewegen tijdens chemotherapie
Kanker en de behandeling van kanker kunnen vermoeidheid en conditieverlies
tot gevolg hebben. De vermoeidheid neemt meestal toe gedurende de
behandeling en kan ook op langere termijn blijven bestaan. Mensen zijn
geneigd om rust te nemen om de vermoeidheid zoveel mogelijk te voorkomen.
Onderzoek heeft echter uitgewezen dat bewegen een positief effect heeft
op vermoeidheid en conditieverlies gedurende chemotherapie. Het advies is
daarom lichamelijk actief te worden of te blijven.
U hoeft hiervoor niet intensief te sporten. Ons bewegingsprogramma in
combinatie met zelf een aantal keren per week wandelen of fietsen kunnen
zorgen voor de juiste lichamelijke inspanning.
Patiënten die deelnemen aan het bewegingsprogramma krijgen 2 keer per
week een oefenprogramma aangeboden waarbij er aandacht is voor kracht,
conditie en ontspanning. Hierbij gaat het om bewegen samen met andere
patiënten, op uw eigen niveau onder begeleiding van een fysiotherapeut. Uw
niveau wordt bepaald aan de hand van een vooraf in te vullen vragenlijst en
een aantal testen. Het oefenprogramma vindt plaats in de oefenzaal van de
2
Programma Evenwicht
afdeling fysiotherapie in Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar. Daarnaast krijgt u een
bewegingsadvies voor thuis.
Voeding tijdens chemotherapie
Chemotherapie vergt veel van uw lichaam. Vaak zijn extra energie, vocht
en voedingsstoffen zoals eiwitten nodig om uw voedingstoestand goed te
houden. In een goede voedingstoestand kunt u de behandeling doorgaans
beter aan en heeft u minder kans op complicaties zoals een infectie. Met
optimale voeding, in combinatie met voldoende beweging, kunt u het
conditieverlies zoveel mogelijk beperken.
Indien u dit wenst, kunt u hierover informatie krijgen van een diëtist. Dit
kan zowel tijdens de chemotherapie op de oncologische dagverpleging,
als tijdens een bezoek aan de polikliniek. Ook met andere vragen,
bijvoorbeeld over gewichtsverlies, gewichtstoename en de zin en onzin van
voedingssupplementen, kunt u bij haar terecht.
Emotionele begeleiding tijdens de chemotherapie
Voor de meeste mensen die te horen krijgen dat zij kanker hebben, is dit een
zeer ingrijpende en emotionele gebeurtenis in hun leven. Dat geldt misschien
ook voor u. Uw leven en dat van uw eventuele gezin staat op losse schroeven
en zorgt ook vaak voor veranderingen in de relatie met uw partner, kinderen
en/of overige familie en vrienden. Uit de praktijk blijkt dat iedereen anders
omgaat met een dergelijke ervaring: de een trekt zich terug en ondergaat de
behandeling in de beslotenheid van zijn of haar eigen omgeving of gezin.
Anderen voelen juist erg de behoefte er veel over te praten, bijvoorbeeld met
lotgenoten.
Het medisch-maatschappelijk werk biedt al in een vroeg stadium na de
diagnose aandacht en begeleiding bij psychosociale problemen. In het kader
van het programma Evenwicht wordt naast individuele begeleiding ook
groepsbegeleiding aangeboden.
3
De kracht van begeleiding in een groep is de herkenning en erkenning die
ontstaat door het horen van verhalen en ervaringen van anderen. Groepsleden
kunnen hier aan de ene kant steun in vinden, maar ook nieuwe inzichten
of praktische informatie opdoen. Iedere maand zal er een van de volgende
thema’s centraal staan:
• na de diagnose: emoties en overwinningkracht;
• relaties in de breedste zin van het woord
• dagbesteding en/ of werk
• energielevels.
Uw individuele inbreng is van grote waarde voor de groep.
Aanmelding
Als u wilt deelnemen aan het programma Evenwicht, heeft u een
verwijzing nodig. Deze verwijzing kan gedaan worden door uw specialist of
oncologieverpleegkundige. Daarna wordt contact met u opgenomen voor
een intakegesprek. U kunt zich ook zelf aanmelden bij het secretariaat van de
paramedische dienst (telefoonnummer 088 - 005 95 44).
Als u vragen heeft over het programma Evenwicht kunt u contact opnemen
met bovengenoemd secretariaat of uw specialist of oncologieverpleegkundige.
Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E [email protected]
www.rijnstate.nl
Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
076195/2014-05 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2014
Vragen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards