Jan Booij Advies - Kenniscentrum Woonzorg Brussel

advertisement
Effectief sensitief
Chinese meneer
Antenne, hier is iets niet pluis
Lef van de verpleeghuisarts in opleiding
Cliënt en cliëntsysteem
Ervaring senior verpleeghuisarts
Chinese heer
Investering in tijd
Kwaliteit van zorg
Klanttevredenheid
De ene Chinees . . . .
Hindoestanen, Creolen, Scheveningers, Javanen, Schilderswijkers, Chinezen
en Indianen. Turken Koerden, Marokkanen, Berbers, Italianen, Een Ier en een
enkele Portugees. Medewerkers Uit voormalig Joegoslavië, Hong Kong, China, Het
Westland, Indonesie, Vietnam, Kaap Verdië, Dominicaanse republiek, Wit
Rusland, Jordanië, Iran, Iraq. Pakistan, Afghanistan, Ghana, Egypte,
Rwanda,
Ethiopie, Somalie, Eritrea en India, as well as from Zuid Afrika, Togo, Liberia,
Duitsland en Colombia.
Schaarbeek, Anderlecht, Ganshoren,
Ukkel/Uccle, Eisene/Ixelle, Zaventem,
Vilvoorde/Vilvorde.
Door invloeden vanuit de wereld is de spanwijdte van de
diversiteit groter geworden, . . . de essentie is niet veranderd.
De complexiteit echter wel!
4 persoonskamer
Competenties leidinggevende
Ruimte maken
Ontmoeting & confrontatie
Gebruik van kennis en deskundigheid
Netwerk van geestelijken
De vierpersoonskamer
Bezetting en omzet
Werving & behoud
Communicatie intern / extern
Politieke context
Weerstand*
Interculturalisatie is het proces waarbij een organisaties
veranderen naar cultuursensitieve organisaties. Organisaties met
oog, oor en antenne voor de samenleving waar mensen met veel
verschillende culturele achtergronden actief zijn.
Een proces wat veranderingen dwars door de gehele organisatie
bewerkstelligt, te maken heeft met zowel de structuur als de
cultuur van de organisatie en met de houding van medewerkers,
management, vrijwilligers en bestuur.
Kortom:
Een organisatie waar cultuursensitiviteit tot in de haarvaten
is doorgedrongen, gericht op optimaal resultaat van de
organisatie.
•
•
•
•
•
•
•
Opvattingen over zorg
en behandeling
Opvattingen over
wonen
Eten & drinken
Recreatie &
ontspanning
Levensbeschouwing &
religie
Productontwikkeling
Klachtenmanagement
• Personeelsbeleid - HRM
• Management, leiderschap
en besluitvorming
• Instrumenten*
• Communicatie, Marketing
• Woon en Zorgconcepten
• Architectuur & design
• Etc.
Belangrijk is te sturen op de vragen en behoeften van
individuen, niet op die van culturen
Kennis en inzicht in de verschillende culturen helpt!
Vaak vormt een concrete vraag, probleem of knelpunt de
aanleiding om aandacht te schenken en te werken aan dit
proces.
-
Problemen die ontstaan in teams
Onbegrip bij de cliënten en familie
Tekorten aan collega’s / arbeidsmarktvraagstuk
Etc.
•
Grotere herkenbaarheid voor alle
cliënten en medewerkers
•
Sterkere cliëntgerichtheid
•
Verhoogde kwaliteit van het werk
•
Bredere markt
•
Optimaal gebruik van de beste talenten op de arbeidsmarkt
•
Meer diversiteit, meer creativiteit, meer frisse ideeën,
meer effectiviteit
•
Verbeterde interne en externe communicatie
Weerstand en doorzetten
Steun van de top van de organisatie is een belangrijke
succesfactor
‘De bal rolt van boven de berg af'
Interculturalisatie
. . . . heeft te maken met alle aspecten van de organisatie
. . . en is daar vanuit een strategisch vraagstuk
. . . strategie hoort op de bestuurlijke agenda’s
. . . is dus een zaak van leiderschap
Belangrijke rol voor de stad
Leren om van elkaar te leren
Leren van cliënten
Cliënten als pioniers
Vergissingen, maar ook confrontaties zijn noodzakelijk en
onontkoombaar om het proces van interculturalisatie tot in de
haarvaten van de organisatie te laten doordringen
Daar waar het wringt, daar waar we de confrontaties kunnen
verwachten kunnen we het meeste leren.
Niks mis met Trial and Error!
Bewoners, patienten en hun relaties beseffen dat de
organisatie niet op alles een antwoord heeft
De oprechte poging
Anders kijken naar hetzelfde
Dank u wel!
Download