behandeling politie

advertisement
Dagbehandeling politiemensen in Stichting Centrum '45: de eerste
resultaten
In oktober 2009 is in de dagkliniek van Stichting Centrum '45, locatie
Oegstgeest, een behandelgroep gestart voor (ex)-politieagenten. Op basis
van de eerste evaluatieresultaten kan geconcludeerd worden dat dit op
veerkrachtversterking gerichte programma goed werkt.
Algemeen
Politiepersoneel wordt door de aard van het werk regelmatig
geconfronteerd met gewelddadige en schokkende gebeurtenissen. Uit
onderzoek weten we dat iedereen last kan krijgen van psychische klachten
na het meemaken van schokkende ervaringen. Ook is het mogelijk dat
zich pas enige tijd na die ervaringen klachten ontwikkelen.
Politieagenten maken gedurende hun doorgaans lange carrière vele
schokkende gebeurtenissen mee; geweldsincidenten op straat, grote
ongevallen met gewonden en soms doden, huiselijk geweld, bedreigingen
en diverse andere situaties die (extreem) angstig of machteloos kunnen
maken.
Het dagklinische programma (één dag per week) binnen Stichting
Centrum ’45 is bestemd voor (ex-) politiemensen, bij wie een
kortdurende, protocollaire behandeling (KEPP, kortdurende eclectische
psychotherapie voor PTSS) onvoldoende resultaat heeft gehad. Ook
politiepersoneel dat al op voorhand, vanwege de aard en ernst van de
klachten, niet in aanmerking komt voor de KEPP behandeling, kan bij
Stichting Centrum ’45 terecht.
Herstel van veerkracht
De behandeling is gericht op herstel van de veerkracht; uitgaan van de
veerkracht van de politiemensen en die kracht versterken is de
onderliggende behandelvisie.
De behandeling bestaat uit drie groepsgerichte onderdelen: sociotherapie,
psychomotorische therapie en familiebijeenkomsten. Daarnaast heeft
iedere deelnemer individuele psychotherapie gericht op het verminderen
van, meestal posttraumatische en depressieve, klachten. Veelal is er
sprake van een EMDR-behandeling gericht op de PTSS. Op indicatie is er
de mogelijkheid voor medicamenteuze behandeling, maatschappelijk
werkbegeleiding en systeemgesprekken.
De eerste resultaten
Op 1 oktober 2009 is gestart met het programma. Zichtbaar was een fors
klachtenniveau bij alle deelnemers bij aanvang van de behandeling. Er
was met name sprake van cognitieve klachten (moeite met concentreren,
moeite met beslissingen nemen), hostiliteit (gedachten, gevoelens en
gedragingen die kenmerkend zijn voor gevoelens van boosheid) en
hyperarousal (verhoogde prikkelbaarheid welke o.a. tot uiting komt in
vlug schrikken, slecht slapen of waakzaam zijn).
In het eerste half jaar van de behandeling zijn 4 cliënten klachtenvrij
uitgestroomd en weer volledig aan het werk. 1 Cliënt is niet volledig
hersteld, maar de klachten zijn wel afgenomen.
Zowel de cliënten als de leden van het behandelteam zijn tevreden over
de behandeling en de verschillende programmaonderdelen. Door de
cliënten wordt de klachtenvermindering voornamelijk toegeschreven aan
de individuele psychotherapie, de psychomotorische therapie en de
sociotherapie. Opvallend is dat in het begin van de behandeling de
deelnemers de individuele psychotherapie hoog waarderen. In de loop van
de behandeling geven de deelnemers aan de waarde te zien van de
combinatie van de verschillende therapieonderdelen.
Voor nader informatie kunt u terecht bij:
Marcella Pommée, klinisch psycholoog/ psychotherapeut
[email protected]
Patricia Dashorst, psychiater [email protected]
Download