Wat weet je over... (aangepast)

advertisement
Naam:
Klas:
Nr.:
BIOLOGISCHE BEGRIPPEN I.V.M. ERFELIJKHEID
A. Biologische termen
Wat weet je al over de termen genen, DNA, celkern, chromosoom ?
Voor iedere term is er een aparte vraag.
Maak bij iedere term één cirkeltje zwart om aan te geven hoeveel je weet.
Probeer daarna de vragen te beantwoorden.
Genen
Ik heb nog nooit van genen gehoord.
Ik heb wel van genen gehoord maar ik weet niet precies wat genen zijn.
Ik heb over genen gehoord en ik weet er ook wel iets over.
O
O
O
Beantwoord, wanneer je dat kan, de volgende drie vragen.
1. Waar in je lichaam zitten de genen?
2. Waar zijn genen uit opgebouwd?
3. Waarom zijn genen belangrijk?
DNA
Ik heb nog nooit van DNA gehoord.
Ik heb wel van DNA gehoord maar ik weet niet precies wat DNA is.
Ik heb over DNA gehoord en ik weet er ook wel iets over
O
O
O
Beantwoord, wanneer je dat kan, de volgende twee vragen.
1. Waar in je lichaam bevindt zich DNA?
2. Waarom is DNA belangrijk?
Celkern
Ik heb nog nooit van een celkern (nucleus) gehoord
Ik heb van de celkern (nucleus) gehoord maar ik weet niet echt wat het is
Ik heb van een celkern (nucleus) gehoord en ik kan er iets over zeggen
2013-2014
Wat weet je over…
O
O
O
met dank aan L. Neels & A. Vermeyen
Beantwoord, wanneer je dat kan, de volgende drie vragen.
1. Waar kan je een celkern vinden?
2. Wat zit er in de celkern?
3. Wat is de functie van de celkern?
Chromosomen
Ik heb nog nooit van chromosomen gehoord.
Ik heb van chromosomen gehoord maar ik weet eigenlijk niet wat het zijn
Ik heb van chromosomen gehoord en ik kan er ook iets over vertellen
O
O
O
Beantwoord, wanneer je dat kan, de volgende vijf vragen.
1. Waar kan je chromosomen vinden?
2. Hoeveel chromosomen heeft de mens?
3. Waarvan zijn chromosomen gemaakt?
4. Waarom zijn chromosomen belangrijk?
5. Is volgende bewerking juist of fout. “In elke cel van het menselijk lichaam zitten chromosomen.”
B. Afmeting en volgorde
Cel, organisme, chromosoom, gen, DNA, celkern
Schrijf de begrippen in volgorde van grootte in de onderstaande tabel. Start met het grootste.
Grootste
Kleinste
Deze vragenlijst is een vertaling uit:
Lewis, J., Leach, J. & Wood-Robinson, C. (2000). All in the genes? Young people’s understanding of the nature of
genes. Journal of Biological Education, 34(2), 74-79.
Bronnen:
www.nvon.nl/genetica
Hoe leer je ideeën en opvattingen van de leerlingen kennen? M. Covens (begeleider bio DPB Mechelen-Brussel)
Interessante filmpjes om begrippen uit te leggen:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20070705_chromosomen02
(Chromosomen – chromosomenkaart)
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20070705_chromosomen01 (geslachtschromosomen)
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20130812_dna01
(dna)
Verklarende woordenlijst rond genetica:
http://erfocentrum.nl/pdf/zena/Verklarende%20woordenlijst%20genetica.pdf
2013-2014
Wat weet je over…
met dank aan L. Neels & A. Vermeyen
Download