Deel 2

advertisement
Welkom
Informatieavond
+
MAVO
16 januari 2014
Programma
•
•
•
•
•
van leerjaar 2 naar leerjaar 3
Mavo+ algemeen
het examentraject
naar Mavo+; de aandachtspunten
vragen
leerjaar 2 naar leerjaar 3
•
•
•
Voorlopig – en definitief advies
Capaciteiten
Vaardigheden
Vaardigheden
•
•
•
•
•
Inzicht
Zelfstandigheid
Inzet
Concentratie
Samenwerking
4
Oriëntatie op studie & beroep +
keuzevakken leerjaar 3 (tijdpad)
•
•
•
•
•
•
•
•
O.S.B. – lessen
Bezoek ESPEQ
Voorlopig advies (bij rapport 2)
Keuzegesprekken (Du/Fa/ak en lo2)
Praktijkdag
Open avond Fabritius (wo 5 februari)
Definitief advies en vakkenkeuze (maart)
Definitieve plaatsing (juli)
5
Mavo+ en keuzevakken
keuze (verplicht) uit:
- Frans, Duits en aardrijkskunde
- Extra keuze lo2
• keuzebrief in week van 10 februari
• eventueel individuele gesprekken met
ouders
• keuzebrief inleveren uiterlijk in week 10
maart
•
WO
HBO
Doorstroom overzicht
MBO niveaus
4
6
3
2
1
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
KB
BB
Vwo
Havo
TL
GL
Mavo+
Vmbo
Dakpanklassen onderbouw: BK, KM, MH, HV,
1
2
Mavo+
• Algemeen
• Route MBO
• Route Havo
• Examinering
8
Algemeen
• Theoretische - en gemengde leerweg
(Vmbo TL/GL)
• In lj 3. 14 verplichte vakken, 1 keuzevak
• In lj 4. 5 verplichte vakken, 3 keuzevakken
9
Vakkenpakket derde klas MAVO+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Intersectoraal
Nederlands
Engels
Wiskunde
Economie
Geschiedenis
Levo
Biologie
Nask1 natuurkunde
Nask2 scheikunde
•
•
•
•
Tekenen
LO1 lichamelijke opvoeding
CKV culturele en kunstzinnige vorming
Maatschappijleer1
+ één van de Keuzevakken
• Aardrijkskunde
• Frans
• Duits
Met mogelijk keuze lo2
Naar keuze Havo-route
10
Vierde leerjaar Mavo+
• Verplichte pakket aan algemeen vormende
vakken (Ne, Eng, Wis, Ec) + lo1
• Intersectoraal programma of Lo2 of Havo-route
• 2 keuzevakken
11
Intersectoraal programma
• Elementen van technologie, commercie en
dienstverlening
• In het derde leerjaar voor alle leerlingen
• In het vierde leerjaar voor de leerlingen van
de route MBO
• GL of TL diploma (gemengde - of theoretisch leerweg)
12
De voordelen van het
Intersectorale programma
- Brede oriëntatie op opleidingen binnen MBO
- Aanleren competenties en vaardigheden gericht
op competenties en vaardigheden MBO
- Kortom: goede aansluiting Mavo+ – MBO
13
LO2
• Verdieping en verbreding van lo1
• In derde leerjaar extra keuzevak (1 uur)
• In vierde leerjaar keuze lo2 (4 uur)
• i.p.v. intersectorale programma
• Tl diploma (theoretisch)
14
Voordelen LO2
• Voorbereiding op specifieke vervolgopleidingen
• Sport & Bewegen (CIOS)
• Uniformberoepen
• Aanleren competenties en vaardigheden op het
MBO-programma
• Is een examenvak
15
Route Havo
•
•
•
•
•
•
Voor laatbloeiers
Havogericht doorstroomprogramma
Alleen in leerjaar 4
Met toelatingseisen
Is geen examenvak
Tl-diploma (theoretische leerweg)
16
Voordelen route Havo
•
•
•
•
•
Gegeven op locatie Havo (Lyceum)
Door docenten van Havo
Extra aandacht voor wiskunde, Nederlands
Lessen in hoger tempo met huiswerk
Begeleiding bij profielkeuze
17
Leerjaar 3
Sectorkeuze
Economie
Zorg&welzijn
Techniek
Afstudeerroute
MBO-route
Havo-route
Lo2
7 vakken
+
7 vakken
+
7 vakken
+
Intersectoraal
Havo voorber.
LO2
Leerjaar 4
18
Examentraject
Leerjaar 3:
 2 Schoolexamen weken (SE-1 en SE-2)
 Maatschappijleer-, sectorwerkstuk, CKV: (wordt
afgesloten)
Leerjaar 4:
 3 schoolexamen weken
 8 examenvakken
 Centraal examen.
Diplomering
 GL of TL diploma
 Certificaat overige vakken en rekentoets
19
(aangescherpte) examen
Nieuw, geslaagd indien:
 > 5,5 gemiddelde (niet afgeronde) CE-cijfer
 Rekentoets en Nederlands 5 >
Daarna:
 1 x 5, rest > 6, òf
 1 x 4, rest > 6, tenminste 1 x 7, òf
 2 x 5, rest > 6, tenminste één 7.
en
 LO + CKV voldoende of goed
 Handelingsdelen en sectorwerkstuk voldoende of goed
20
Ondernomen acties
 Hernieuwde afstemming van examenprogramma
per vakgroep
 Hernieuwde afstemming onderbouw – bovenbouw
 Steunlessen (Ned – Eng – wis.)
 Examentrainingen (extra en in kleine groepjes)
 Intensievere leerlingbegeleiding (2 mentoren)
21
leerjaar 3 MAVO+
Aandachtspunten
Klassenindeling op basis van:
 Keuzevakken
 Buitengebieden (postcode)
 Advies doorstroomgesprekken
Extra vakken
 Geeft extra huiswerk(planning)
Start schoolexamens (2e helft schooljaar, jan. en juni)
Bijzondere aandacht voor keuzevak(ken)
22
Heeft u nog vragen??
23
Bedankt voor uw aandacht
en wel thuis ………!!!
24
Download