PowerPoint-presentatie

advertisement
Ontwikkelingsgerichte zorg:
éénrichtingsverkeer
Jacqueline Kroon en Marja Suurd
Definitie van OGZ
De individuele, op ontwikkeling van het
kind gerichte zorg is een wijze van
zorgverlening gericht op comfort,
stabiliteit, het verminderen van stress
voor de pasgeborene en het stimuleren
van de relatie met zijn ouders.
(Wielenga e.a. 2006)
NIDCAP (Newborn
Individualized Developmental
Care and Assessment Program)
Ontwikkeld in de jaren 80 (VS) door
Heidelise Als
Doel:
Reduceren stress
Bevorderen ontwikkeling kind
Bevorderen band met ouders



Voorwaarden
ontwikkelingsgerichte zorg



Kennis van de ontwikkeling vd baby
Samenwerking tussen alle professionals
Betrokkenheid familie
Verschil intra- en extrauterien
In de baarmoeder









80% slaap – 20% actief
constante warmte 37 gr
fysische expansiebeperking/ flexie
schokbreker
bescherming/ begrenzing
bescherming tegen infectie
donker
ritmisch gedempt geluid
constante voeding
Op de neonatologie
afdeling
geen vast slaap/ waak ritme
wisselende temperatuur
een grote open ruimte/ overstrekken
zwaartekracht
opdringerig, soms pijnlijk
groot risico op infectie
licht
harde schelle geluiden
parenterale/ sondevoeding op gezette
tijden









Welke medische en
verpleegtechnische handelingen
veroorzaken gedragsmatige
stressreacties?
STRESS ?
Reductie stress en
bevorderen relatie
Verminderen van omgevingsstress
Gebruik maken van hulpmiddelen
Aanpassen van verzorging door
gedragsobservaties.
Kind zelf stress laten opheffen
Ouderparticipatie
Ouders leren gedrag herkennen
d.m.v. van VIB!






Samenwerking tussen de verschillende
disciplines en ouders noodzaak!
MRI verschillende ontwikkelingsstadia
AD 26 wk
AD 32 wk
AD 34 wk
AD 40 wk
Rutherford, MRI of the neonatal brain
Observatie van gedrag:





Autonome systeem
Motorische systeem
Gedrag oriënterend systeem
Attentie- en interactiesysteem
Zelfregulerende systeem
Signalen wijzend op
stress
Autonoom: apneu, snelle ademhaling,
bleek/grauwe kleur, spugen, trillen
Motorisch: verslapping van gezicht,
romp en extremiteiten, overstrekken,
spreiden vingers
Bewustzijn: gestoorde slaaptoestand,
grimassen, klaaglijk huilen, starende blik



Zelfregulerend gedrag





Terugvallen naar lager bewustzijnsniveau
Veranderen van houding
Steun zoeken/afzetten
Handjes naar de mond brengen, grijpen
Ritmisch, robuust huilen
Afdeling aanpassen;
gezinsgericht/ minder
stressvol
Aanpassen de omgeving; minder licht,
geluid, onnodige activiteiten
Gebruik speciale materialen en
technieken
Bevorderen zelfregulerende, zelf
kalmerende gedragingen van het kind



Aanraking en activiteiten
Er zijn op de afdeling 2 soorten aanrakingen:
• aanraking voorkomend uit medisch en/of
verpleegkundig handelen
• aanraking met als doel de sociale interactie te
bevorderen
Hoe kunnen we de
handelingen en positie van
de baby aanpassen ?
Begrenzende omgeving van baarmoeder na
bootsen
Clusteren van zorg, kritisch zijn t.a.v.
frequentie van handelingen
Baby rustig wakker maken d.m.v.
stem/aanraken
De baby op een rustige manier benaderen
De baby met een vlakke hand vastpakken
Temperaturen/verschonen in zijligging, billen
niet van de onderlaag af
Wegen in doek, op de zij







Tijdens de verzorging de reacties van
de baby observeren en daarop
anticiperen
Na verzorging in contact blijven totdat
de baby zich volledig herstelt
Je bij alle handelingen afvragen
waarom je iets doet



Voorbeelden van
verpleegkundige acties ter
bevordering van OGZ




Ouderparticipatie
Kangoeroeën
Bakerbadderen
Voeden
Ontwikkelingsgerichte
zorg: zorg op maat
Positieve resultaten:







Afname aantal dagen ademhalingsondersteuning
Toename fysiologische stabiliteit
Afname duur periode tot enterale voeding
Grotere gewichtstoename
Toename gedragsorganisatie
Minder complicaties
Minder intraventriculaire bloedingen
Positieve resultaten:






Afname opnameduur
Afname ziekenhuiskosten
Toename mentale en psychomotorische
Ontwikkeling op leeftijd van 9 maanden
Toename oudertevredenheid
Toename tevredenheid werknemers
Geen weg terug!!
Keer om alstublieft!!
And you think, a
neonat has
stress????!!!!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards