Bekijk hier de presentatie. - vrijwillige inzet voor en door jeugd en

advertisement
Moeders Informeren Moeders
Vrijwillige inzet door moeders voor moeders
Klaas Kooijman en Marijke Koppelaar
11 juni 2013, Zwolle
MIM in het kort
• Doelgroep: moeders van 1e kind. (15% 2e kind)
• Onzekerheid en vragen (opvoeding, Nederland/taal,
sociaal netwerk), of kind behoeft extra zorg (slapen, eten,
huilen, handicap, meerling, couveuse)
• Duur: 0-18 maanden, min. 1x per maand
• Doel: versterken zelfredzaamheid, zelfvertrouwen,
netwerk
• Ca. de helft doorloopt hele programma.
• Eerder stoppen: geen behoefte meer (22%), verhuizing
(11%), geen tijd, baan/opleiding etc.
• Effecten: toename zelfvertrouwen, ervaren competentie,
meer aandacht voor ontwikkeling kind (meer/beter
onderzoek nodig)
2
MIM kerngegevens -1
•
•
•
•
•
•
Ca. 18 +2 gemeenten in Nederland
Alle locaties JGZ, m.u.v. 1x Humanitas
17 coördinatoren (6 – 23 uur p/w)
396 vrijwilligsters
815 MIM-moeders (10 – 349 per gemeente)
Etnische achtergrond: vrijwilligsters 41%,
MIM-moeders 67%
• Leeftijd en opleidingsniveau divers (grootste
groep: 25-29 jaar en MBO niveau)
3
MIM kerngegevens -2
• Vrijwilligsters:
– Leeftijd: 40+ (34%) en 35-40 jaar (30%)
– Opleiding: m.n. MBO (41%) en HBO (36%)
– 104 vrijwilligsters gestopt (èn geworven =continu
proces). Vanwege: baan/opleiding, tijd, eigen
problemen
– (Inwerk)training, (thema)bijeenkomsten,
onkostenvergoeding
– Doen: huisbezoeken, begeleiden bijeenkomsten,
betrokken bij andere CJG-activiteiten
4
MIM als methode
• Praatpapier
• Beeldverhalen / beeldmateriaal ‘Opvoeden en
opgroeien’
• Samen op pad en ‘wegwijs maken’ (bibliotheek, speelo-theek etc.)
• Netwerk verbreden (o.a. bijeenkomsten, CJGactiviteiten)
• Moeders als collega’s: gelijkwaardig, door-en-voor,
laagdrempelig, vraaggericht, flexibel en ‘op maat’
5
Landelijke ondersteuning NJi
•
•
•
•
•
•
Drie x per jaar coördinatorenbijeenkomst
Managersoverleg (Samenwerkingsverband)
www.moedersinformerenmoeders.nl
Jaarlijks Registratierapport
Vraagbaak
Fondsenwerving voor doorontwikkeling, update,
(effect)onderzoek, promotie, video e.a. nieuwe
materialen etc.
6
Vragen/discussie
• MIM hoort in elke gemeente in Nederland!
 Past MIM in het aanbod van jullie gemeente?
Waarom wel, waarom niet?
Hoe kijk je hier tegenaan als:
–
–
–
–
–
Gemeentelijk ambtenaar Jeugd/Onderwijs
CJG-coördinator
JGZ-professional (arts of vp)
Vrijwilliger
Ouder
 Wat en wie heb je dan nodig om het van de grond te
krijgen?
7
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards