CAO 100 Alcohol- en middelengebruik binnen

advertisement
CAO 100
Alcohol- en middelengebruik
binnen …
Peter Vanslembrouck
Preventieadviseur psychosociale aspecten
Inhoud
• Uitgangspunten
• Binnen …
– Regelgeving
– Procedures
– Hulpverlening
– Opleiding
Mediwet 21/01/10
Uitgangspunt 1
• Wet Welzijn
• Firma
• Gezondheid
• Imago
• Kwaliteit van het werk
– Fysiek ongemak individu
– Psychische problematiek
• Veiligheid
– Effect op andere taken
• Psychosociaal
– gog
Mediwet 21/01/10
Uitgangspunt 2
• Functioneren
–
–
–
–
–
Interne afspraken
Technische aspecten job
Kwaliteit job
Veilig werken
Sociale omgang
• Collega’s
• derden
Mediwet 21/01/10
In …
1-Afspraken
Normaal
• Nuchter aan de slag gaan
• Verbod alcoholische
dranken
• Verbod illegale middelen
Uitzonderingen
• Receptie, pensioen, etc.
– Toestemming
• leidinggevende
– Één week vooraf
– Vergaderzaal – refter
– Politiediensten
• Gedegen omgang legale
middelen
• Buiten werkuren
– Verkeerswetgeving
• Voor alle geledingen
• Sancties: zie AR!!
Mediwet 21/01/10
2 - Procedures
• Acuut / eenmalig misbruik
1. Iemand disfunctioneert? (zie uitgangspunten)
2. Leidinggevende: Functioneren?
1. Ja
2. Nee
→ betrokkene gaat aan de slag
→ betrokkene komt tot zichzelf
→ betrokkene wordt verwijderd
→ Verloren arbeidstijd inhalen of verlof nemen
→ Taxi wordt bekostigd door betrokkene
→ Stappen AR
3. Gesprek bij werkhervatting + verslag
Mediwet 21/01/10
2 - Procedures
• Chronisch misbruik: Verslavingsproblematiek
1. Regelmatig disfunctioneren van medewerker
2. Leidinggevende: functioneringgesprek + verslag
1.
2.
3.
4.
Inventaris disfunctioneren
Zorg rond disfunctioneren uiten
Wordt disfunctioneren erkend?
Opvolging
1.
2.
Zonder hulp: aanpassing gedrag + evaluatie van
functioneren
Met hulp: aanpassing gedrag + evaluatie van functioneren
Mediwet 21/01/10
3 - Hulpverlening
• www.ida-web.be
• Huisarts
• Praktisch
– … geeft contactgegevens mee
• Kosten begeleiding voor medewerker
• Tijd voor begeleiding
– Verlof
– Doktersattest
Mediwet 21/01/10
4 - Opleiding
• Medewerkers
– Deze toolbox
• Leidinggevenden
– Specifieke opleiding
• Productinformatie
• Functioneringsgesprekken
• Evaluatiegesprekken
Mediwet 21/01/10
Mediwet
• Contact:
– Arbeidsgeneesheer: spontane raadpleging
– Psycholoog: individueel gesprek
– Voor:
• Advies en informatie
• Doorverwijzing
Mediwet 21/01/10
Download