VACATURENUMMER: 17-002 Jarabee versterkt! Onze missie is dat

advertisement
VACATURENUMMER: 17-002 Jarabee versterkt!
Onze missie is dat kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen
ontwikkelen. Jarabee is er voor gezinnen waarbij complexe vraagstukken de
ontwikkeling van het kind of de jongere in de weg staan. Zij komen er zelf of
met lichte ondersteuning niet uit. Met betrokken professionals, pleeggezinnen en
in samenwerking met andere organisaties ondersteunen we kinderen, jongeren
en gezinnen om er sterker uit te komen.
Jarabee is specialist op het gebied van:
• • • • • gezin en opvoeden zelfstandigheid en zelfredzaamheid
onderwijs en zorg veiligheid ouderschap en scheiding Door altijd te kijken naar de omgeving van het kind, benaderen we het
vraagstuk vanuit verschillende perspectieven (systemisch). Hierdoor ontstaan
passende oplossingsmogelijkheden en versterken we kinderen, jongeren en
gezinnen om regie in hun eigen leven te voeren.
Eigen kracht is wat iemand zelf kan, samen met zijn omgeving _______________________________________________________________
Wij zijn in verband met uitbreiding zo snel als mogelijk op zoek naar een: GZ-psycholoog voor 32 uur per week
Doel
Het uitvoeren en/of superviseren van (psycho)diagnostisch onderzoek, het
analyseren van de onderzoeksgegevens en uitvoeren van therapeutische
behandelingen op wetenschappelijk niveau. Daarnaast het vernieuwen,
verbeteren en toetsen van de kwaliteit van de hulpverlening in de organisatie op
het gebied van (psycho)diagnostiek en therapeutische behandelingen op
wetenschappelijk niveau en vanuit deze expertise adviseren over de
ontwikkeling van het totale hulpverleningsaanbod. De Gedragswetenschapper A
is aanvullend belast met het signaleren, vormgeven en professionaliseren van de
ontwikkeling van de Gedragswetenschapper B op het gebied van
(psycho)diagnostiek en therapeutische behandelingen, en t.a.v. het coachen
van hulpverleners in het primaire proces. Taken
§ voert psychodiagnostisch onderzoek uit of superviseert dit en analyseert
de onderzoeksgegevens volgens de wettelijke en beroepsethische eisen. § ontwikkelt, op basis van vastgestelde richtlijnen en binnen de kaders van
het hulpverleningstraject, therapeutische behandelingen en voert deze uit. § organiseert casuïstiekbespreking en individueel consult voor toetsing van
individuele observatie/behandeling. § geeft gevraagd en ongevraagd advies inzake observatie/behandeltrajecten. § signaleert discrepantie tussen geboden kwaliteit en gestelde
kwaliteitseisen en onderneemt actie naar individuele hulpverlener, team of
functiegroep en doet voorstellen tot verbetering aan het management. § ondersteunt en adviseert Gedragswetenschapper B (gevraagd of
ongevraagd) met betrekking tot eigen expertisegebied. § draagt, binnen de vastgestelde kaders, zorg voor interne
deskundigheidsbevordering. § adviseert management over scholingsplan op individueel, team en/of
organisatieniveau. § vertaalt relevante ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen die van invloed
zijn op het behandelbeleid van Jarabee. Wij vragen § relevante opleiding op WO-niveau richting psychologie, orthopedagogiek
incl. GZ-registratie; § kennis van ontwikkelingen in het vakgebied; § kennis van relevante interventies in relatie tot cliëntsysteem; § kennis van de sociale kaart; § kennis van Projectmanagementtechnieken; § kennis van en inzicht in organisatie. Wij bieden Het gaat om een tijdelijke functie voor de duur van 1tot 2 jaar met mogelijkheid
tot verlenging. Arbeidsvoorwaarden conform CAO Jeugdzorg; inschaling in schaal
12 (€ 3.309,81 tot en met € 5.209,90 op basis van fulltime dienstverband = 36
uur). Overige informatie Voor meer informatie over de functie-inhoud kan contact opgenomen worden
met Marian Oosterbroek, directeur zorg, telefoon (074) 256 19 00. Over de arbeidsvoorwaarden en de procedure kan informatie ingewonnen
worden bij het team P&O, telefoon (074) 256 19 33 Belangstellenden worden verzocht vóór 25 januari 2017 hun reactie per e-mail,
te richten aan: Jarabee afdeling Personeel en Organisatie [email protected] onder vermelding van vacaturenummer 17-002 Deze vacature is zowel in- als extern uitgezet. Interne kandidaten hebben
voorrang in de sollicitatieprocedure. 
Download