40 jaar seniorenkoor Blijde Herfstklanken Op 11 april 2010 vierde

advertisement
40 jaar seniorenkoor Blijde Herfstklanken
Op 11 april 2010 vierde seniorenkoor Blijde Herfstklanken haar 40 jarig bestaan.
De koorleden hadden hun ‘kostuum’ aangetrokken en de dames vielen op doordat ze
een mooie rode sjaal droegen; op het koor zij een van de heren dat ze er opeens een
stuk jonger uitzagen. Om 10.30 uur was er een heilige mis die door het jubilerende
koor werd gezongen. Hiervoor werd de ‘Mis in D’ van Theo van de Weijer uitgekozen.
Dirigent was Henk van Thiel en achter het orgel zat Mieke Rijken. Aan het einde van
de mis werd nog uitbundig het Jubilate Deo Omnis Terra gezongen.
Henk Kandelaars kreeg door pastoor Aarden de medaille in goud van de
Gregoriusvereniging opgespeld wegens 40 jaar inzet voor koor en kerkmuziek.
Na de mis was er aansluitend een zeer goed bezochte receptie in Boszicht waarbij
ons laatste nieuwe lid, Annie Tielemans, bij de ingang achter het receptieboek had
plaatsgenomen.
Het bestuur en Henk Kandelaars kon tijdens de receptie de hand gedrukt worden.
Maria Vos, kersverse voorzitster van de K.B.O. liet blijken zeer trots te zijn op dit
prachtige koor, wat toch wel een van de pijlers van de K.B.O. vormt. Met goed
gekozen woorden vertelde zij erg in haar nopjes te zijn en bedankte nog voor de
uitnodiging.
Ria van de Burgt zong het jubilerende koor toe met het voormalige dameskoor. Drie
dames van het huidige seniorenkoor komen van dit gezelschap vandaan. Zij, als
hulpdirigent van het seniorenkoor, was ook zeer te spreken over de kwaliteit en de
goede samenwerking. Als blijk van waardering overhandigde zij aan Joep Trienekens
een mooie bos rozen met voor elk lid een roos, voorzien van een kaartje met
felicitatie.
Bij de receptie waren ook voormalig wethouder mevr. Van Boxtel-Arts, haar
voormalige collega dhr. Ketelaars en onze burgemeester Pierre Bos aanwezig. Er
werd veel gebuurt en de aanwezigen konden gebruik maken van enkele gratis
consumpties.
Aan iedereen werd het mooie boekje 40 jaar "Blijde Herfstklanken" uitgereikt. Het
boekje is samengesteld door Joep Trienekens, Mieke Rijken en Ton Vogels. De
feestcommissie bestond buiten de genoemde personen uit Ricky Coolen, Anita van
Lieshout, Toon Kandelaars en Nellie van Doren.
Al met al een zeer geslaagde dag die ons nog lang zal heugen. Als laatste nog dank
aan het bestuur van de K.B.O. voor voortreffelijke medewerking aan deze mooie
dag.
Ton Vogels.
Op 13 april was het dan zover. Omdat het Cecilia feest in november niet was
gevierd, werd dit nu tegelijk met het 40 jarig bestaan gedaan.
Om 12.30 uur moesten de leden en enkele genodigden aantreden in Boszicht voor
een warm en koud buffet. Er waren 2 soorten heerlijke soep en verder koude en
warme gerechten met enkele soorten vis en enkele soorten ragout.
Als toetje was er een glas hemelse modder met slagroom. In tussen tijd had
Bagatelle haar apparatuur opgebouwd voor een paar uurtjes gezellige muziek. Dit
echtpaar van rond de 70 jaar komt uit Den Dungen en treedt vaak op in de
omgeving.
Aanvankelijk werd er niet gedanst, totdat Toon Kandelaars de stoute (dans)schoenen
aantrok en samen met Mieke Rijken de eerste dans opende. En zoals het gezegde
luidt: als er een schaap over de dam is, volgen er meer. Dat was dus hier ook het
geval, en onder passende klanken van Bagatelle werd er flink wat afgedanst. Af en
toe ging mevrouw Bagatelle met de microfoon rond en op een gegeven moment hield
ze die voor de neus van Pieter van Doren. Iedereen was verbaasd over de passie,
het volume en de zuiverheid waarmee Pieter uithaalde; een wolf in schaapskleren.
Ook Jan van Asseldonk was zeer onder de indruk van mevrouw Bagatelle, getuige
een van de foto’s.
Er volgde ook nog een polonaise en zoals uit de foto’s blijkt had men het naar zijn of
haar zin.
Mevrouw Bagatelle was zeer onder de indruk van de kwaliteit van ons koor, dat veel
liedjes uit volle borst meezong, zoals bijvoorbeeld het Sierra Madre. Zij zou deze dag
niet snel vergeten. Op 28 april treden zij weer op, dan bij de Liederenkrans.
Als laatste trad een delegatie van de feestcommissie op. Die bracht, op verzoek van
Anita van Lieshout, het prachtige lied: From the time to say goodbye, van Vera Lynn
ten gehore, begeleid met orgelmuziek van Mieke Rijken.
Tot slot werd de bediening, bestaande uit Piet de Bie, Sjaak Coolen, Cleem
Aldenhuizen en An van Asseldonk, bedankt met een fles wijn. De leden kregen nog
een boekje mee en een roos. Deze rozen kwamen uit een boeket, aangeboden door
Ria van de Burgt namens het voormalige dameskoor, op de receptie van 11 april.
Al met al een zeer geslaagde middag en wij willen het bestuur van de KBO nog
bedanken voor de fantastische samenwerking.
Ton Vogels.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards