digitale ledenadministratie voor uw koor

advertisement
Een ledenadministratie voor uw koor.
Een softwareproduct met vele mogelijkheden
Via KBZON kan uw koor de beschikking krijgen over een complete ledenadministratie.
Met dit softwareproduct zult u in staat zijn uw bestuursleden gericht te informeren waardoor uw
bestuursvergaderingen efficiënter zullen verlopen.
Een compleet pakket
Compleet aangezien dit softwarepakket de volgende onderdelen bevat:
Relatiebeheer.
Mogelijkheid om uw relaties te registreren en beheren. Relaties zoals uw leden, donateurs, abonnees op
uw verenigingsorgaan etc. etc.
Financiële administratie.
Via dit onderdeel – waarvoor geen specifieke boekhoudkundige kennis noodzakelijk is, kunt u op elk
gewenst moment gedetailleerd inzicht krijgen in de financiële staat van uw koor. Daarnaast bevat dit
onderdeel een mogelijkheid om de bijdragen van uw donateurs over meerdere jaren te volgen en kunt u
voor uw leden een spaarkassysteem hanteren. Via een jaarafsluiting kunt u uitgebreide rapportages
verzorgen
Postregister secretariaat.
U kunt een postregister bijhouden waarin alle - dus ook digitale - in en uitgaande post kan worden
vermeld. Eventueel met toevoeging van een bijlage.
Muziekcatalogus
U kunt uw partituren registreren waardoor het mogelijk is een muziekcatalogus te onderhouden. Dit
onderdeel is ook in staat pdf’s en mp3’s te beheren. Daarnaast kunt u eenvoudig een overzicht
samenstellen van uw actuele repertoire en het historisch verloop hier van kenbaar maken
Goed beveiligd
Door de opzet van het systeem zult u in staat zijn de toegang en het gebruik van elk van deze onderdelen
zeer gedetailleerd te regelen. Een persoon die via gebruikersnaam en wachtwoord door het bestuur
geautoriseerd is kan al dan niet inzage krijgen in elk van deze onderdelen. Waarbij tevens bepaald kan
worden dat deze uitsluitend inzage heeft of ook geautoriseerd is om de gegevens van dat onderdeel te
muteren.
Stabiel
De huidige versie 2.7.3 is stabiel; wijzigingen dan wel uitbreidingen zullen slechts sporadisch
plaatsvinden
Goedkoop
De aanschaf van het pakket vergt een eenmalige investering van € 50,Eventueel kunt u gebruikmaken van additionele ondersteuning via e-mail. Per kalenderjaar dient u
daarvoor op een tegemoetkoming in de kosten van € 30,- te betalen. Overigens is de ervaring dat dit na
een jaar nauwelijks nog nodig is.
Overal bereikbaar
Het pakket is ontwikkeld in PHP en MySql en dient ondergebracht te worden op het internet bij een
Internet service provider. In vrijwel alle gevallen kan dat bij de ISP die u nu al gebruikt voor uw website.
Mocht u echter nog geen website hebben dan bevelen wij Byte als ISP aan. Daarbij dient u rekening te
houden met jaarlijkse kosten ter hoogte van 75 ex. BTW
Doordat deze software een internet toepassing is, kan elk bestuurslid, dat waar ook ter wereld toegang
heeft tot het internet, inzicht krijgen in het reilen en zeilen van de vereniging.
Download
Random flashcards
Create flashcards