inschrijvingsformulier koor van het jaar 2010-2011

advertisement
Organisatie voor vocale muziek
INSCHRIJVINGSFORMULIER KOOR VAN HET JAAR 2010-2011
Terugzenden voor 1 juni 2010 naar:
Koor van het Jaar 2010-2011 - p/a Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen
Fax: 03 248 16 05 - E-mail: [email protected]
Naam van het koor: ................................................................................................
Website van het koor: .............................................................................................
Rekeningnummer van het koor: .................................................................. .............
Dirigent : ................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................
Telefoon en/of gsm-nr:
..........................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................
Contactpersoon: ......................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................
Telefoon en/of gsm-nr:
..........................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................
Ons koor wenst deel te nemen aan de auditieronde ‘Koor van het Jaar 2010-2011’:
Datum:
 Concertzaal Miry, Conservatorium te Gent op zaterdag 27 november 2010
Voorkeuruur (de organisatie tracht hier zoveel mogelijk rekening mee te houden):
 10.00 uur
 11.00 uur
 12.00 uur
 13.00 uur
 14.00 uur
 15.00 uur
 16.00 uur
 17.00 uur
 18.00 uur
 19.00 uur
Organisatie voor vocale muziek
Voorstel Auditieprogramma
(indien meer dan 4 werken, mag dit blad gekopieerd worden)
Koorwerk 1:
Titel: ..................................................................................................................................
Componist: ..........................................................................................................................
Duurtijd: .......minuten ......... seconden
Koorwerk 2:
Titel: ..................................................................................................................................
Componist: ..........................................................................................................................
Duurtijd: .......minuten ......... seconden
Koorwerk 3:
Titel: ..................................................................................................................................
Componist: ..........................................................................................................................
Duurtijd: .......minuten ......... seconden
Koorwerk 4:
Titel: ..................................................................................................................................
Componist: ..........................................................................................................................
Duurtijd: .......minuten ......... seconden
Datum:
Handtekening:
Schriftelijk of elektronisch op te sturen in bijlage:
1. Curriculum vitae van het koor.
2. Curriculum vitae van de dirigent.
3. Twee foto’s van het koor (min. 300 dpi indien digitaal).
4. Ledenlijst van het koor (mét geboortedatum van elke deelnemer indien
categorie jeugdkoren).
5. Lijst met precieze timing van de voorgestelde werken.
6. Eén originele partituur van de voorgestelde werken.
Download