Genetica les 2 - Wikiwijs Maken

advertisement
Voortplanting
les 4
Zwangerschap en geboorte
Vandaag
 Embryonale
ontwikkeling
 Ontwikkelingen van de placenta
 Verstoorde embryonale ontwikkeling
 De geboorte
 De ontsluiting
 De uitdrijving
 De nageboorte
 Volgende week
Embryonale ontwikkeling
 Klievingsdelingendelingen
waarbij geen
groei plaats vindt
 Embryonale knop  Het begin van het
embryo in een holte gevuld met vocht
 Afscheiden van enzymen om
baarmoederslijmvlies op te lossen 
inzakken van klompje cellen
 Ontstaan
van vliesje rondom het klompje
cellen.
 Buitenste cellaag van het ingenestelde
klompje cellen wordt buitenste vruchtvlies
 Ontstaan van vlokken opname zuurstof
en voedingsstoffen uit
baarmoederslijmvlies
 Deel embryonale knop groeit uit tot
embryo
 Deel embryonale knop groeit uit tot
hechtsteel
 Ontwikkeling tweede vlies  binnenste
vruchtvlies
 Het
binnenste vruchtvlies geeft vocht af 
vruchtwater
Ontwikkeling placenta





Na ongeveer 3 weken ontstaan het hart en
de bloedvaten
De hechtsteel ontwikkelt zich tot navelstreng
Schadelijke stoffen kunnen door de
navelstreng barrière heen
Foetus
Na 3 maanden neemt de placenta de
hormoonproductie over van het gele lichaam
Verstoorde embryonale
ontwikkeling
 Miskraam
of spontane abortus
 Door
te weinig progesteronproductie door de
placenta
 Erfelijke afwijkingen bij foetus
 Ziekte verwekkers
 Buitenbaarmoederlijke
 DES
zwangerschap
Geboorte
 38
tot 42 weken zwangerschap na het
begin van de laatste menstruatie
 24 weken levensvatbaar  couveuse
 Bevalling thuis of in ziekhuis
Ontsluiting
 Indaling
ongeveer 8 uur voor de bevalling
bij eerste kindje. 4 tot 5 uur bij volgende
kindje.
 Eerste weeën om de 15-30 minuten
 Na de indaling om de 3-5 minuten
weeën.
 Ontsluiting: Slijmprop wordt uitgescheiden,
breken van vruchtvliezen.
 Bij 10 cm is de ontsluiting volledig
De uitdrijving
 Persweeën
 Hoofdje
wordt door het geboortekanaal
geduwd
 Liggingen:
 Stuitligging
 Dwarsligging
 Uitdrijving
duren
kan enkele minuten tot 2 uur
Nageboorte
 Huidsmeer
 bescherming tegen
ziekteverwekkers
 Slijm wordt uit de mond verwijderd
 Afklemmen navelstreng en doorknippen
navelstreng ademhaling komt op gang
 De placenta en de resten worden
uitgedreven  nageboorte
Filmpje
 https://www.youtube.com/watch?v=ZQk
ULC1bXzc
Huiswerk
 Paragraaf
2
Download