JVT verslag Blok 1

advertisement
JVT verslag Blok 1.5
Circulatie I
JVT 1 2010-2011
Jasper-job Greuter
Rozemarijn Snoek
Nadia Baart
Clemens van den Berg
Jelle Bos
Commissaris Onderwijs: Nyanza Timmers
Algemeen
Positieve punten
- Studenten waren zeer lovend over de structuur van het blok. Zowel de opbouw het blok als
de volgorde van de verschillende werkvormen werden heel erg gewaardeerd.
- Studenten vonden de blokcoördinator goed bereikbaar en zeer betrokken.
Hoorcolleges
Positieve punten
- Over het algemeen waren studenten zeer positief over de hoorcolleges. Studenten vonden
de hoorcolleges goed aansluiten op de werkgroepen en practica.
Verbeterpunten:
- Enkele hoorcolleges kunnen nog wat verbeterd worden. Zo vonden sommige studenten het
hoorcollege over longen erg snel gaan. Bij het hoorcollege over de fysiologie van de nieren,
kregen studenten een college over de microscopie van de nieren, terwijl zij basiskennis over
de anatomie van de nieren misten.
Werkgroepen
Positieve punten
- De meeste studenten waren zeer positief over de werkgroepen en werkgroepbegeleiders.
Deze werden als zeer stimulerend ervaren. De werkgroepen brachten de gewenste
verdieping. Genoteerd moet worden dat een aantal studenten deze mening niet deelden en
klaagden dat hun werkgroepdocent geen verdieping kon brengen, omdat deze niet
inhoudsdeskundig was.
Verbeterpunten:
- In sommige gevallen was de zelfstudie erg lang om in de werkgroep goed te bespreken.
Hierdoor bleef er niet altijd tijd over voor een verdiepende discussie.
- De artikelen voor de laatste werkgroep van de week werden vaak niet gelezen en daarom
ook slecht behandeld.
Practica
Positieve punten:
- Studenten waren positief over de practica.
Verbeterpunten:
- De oversteek tussen de practica (van anatomie naar de microscopen) was de eerste keer
verwarrend en ook een beetje chaotisch.
Blokboek en boeken
Positieve punten:
- Studenten waren erg blij met het duidelijke blokboek. Ze vonden het fijn dat er uitleg was
bij aanwezigheidsplicht voor de practica.
Verbeterpunten:
- M.b.t. het boek Boren en Boulpaep, vonden sommige studenten vonden het lastig om het
onderscheidt te maken tussen leer- en leesstof.
Podcasts
- Podcasts van BMW werden zeer op prijs gesteld.
Tentamen
Verbeterpunten:
- Terwijl de studenten over het algemeen zeer lovend waren over dit blok, was het grootste
kritiekpunt het tentamen. Doordat het niveau van de proeftoets erg laag was, hadden veel
studenten dit tentamen verkeerd ingeschat. De JVT raad aan om een representatieve
proeftoets beschikbaar te stellen.
- Studenten vonden dat tijdens de werkgroepen de nadruk lag op het begrijpen van de
leerstof, terwijl het tentamen vooral feitenkennis toetste.
- Studenten vonden dat het onderdeel anatomie onderbelicht was in het tentamen.
Download