Dementie

advertisement
Acceptatie en Commitment
Therapie Ouderen
Vijfde lesuur: 31 januari 2013
Onderwerp: Toegewijde ACTie
Jan te Winkel
Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut
Inhoud
Kernvaardigheid Toegewijde actie
•Bespreking thuiswerk Zelf-als-context
•Hoe staat het met je waardenkompas?
•Kleine Vuurtoren Actie
•Evaluatie Vijf lesuren ACT
•Evaluatie ACT 2 ouderen
Thuiswerk 1
• Hoe is het met jullie observerende
zelf?
• Heeft iemand thuis nog een Baboesjka
getekend?
• Oefening Waarnemer toegepast
• Kennisgenomen van Oefening
Schaakbord?
Thuiswerk 2
Literatuur: 7 “Het zelf ontdekken en het
zelf koppelen”: Kernboodschappen:
• Ondermijnen gehechtheid aan
geconceptualiseerde zelf
• Bewustzijn opbouwen van het
observerende zelf.
• Persoonlijke arbeid voor de clinicus:
loopt jouw zelf je voor de voeten?
Toegewijde ACTie
• Versterken van de bereidheid van de
oudere
• om het gedrag stap voor stap te
veranderen in de richting van de
zelfgekozen waarden
• waaraan de oudere zich verbonden
heeft.
Bereidheid
•Bereidheid is niet willen: willen =
graag hebben. Zijn de “Jan de
Zwervers” welkom?
•Bereidheid heeft een alles of niets
kenmerk: Bereidheid is net als springen)
•Bereidheid is alleen veilig te doseren
door de situatie aan te passen: half
bereid zijn = half zwanger zijn.
Experiëntiële oefening
Plan voor een kleine vuurtoren actie
• Schrijf op de envelop je naam en het
adres waarop je je vuurtoren actie
over vier weken toegezonden krijgt
• Een vuurtorenactie is een actie om je
gedrag stap voor stap te veranderen in
de richting van je zelfgekozen waarde
Vuurtoren actie
1. Mijn doel is:
Dit is in de richting van de volgende
waarde (m.a.w: mijn vuurtoren is):
De acties die ik ga ondernemen om dit
doel te bereiken zijn (wees
precies/concreet):
Vuurtorenactie (vervolg)
2. Om dit doel te bereiken ben ik bereid
ruimte te maken voor de volgende
onaangename ervaringen:
• Gedachten/herinneringen:
• Gevoelens:
• Opwellingen/aandrangen:
Vuurtorenactie (vervolg)
3. Het zou nuttig zijn tegen mezelf te
zeggen dat:
Vuurtoren actie (vervolg)
4. Ik kan het doel in kleine stappen
verdelen.
De kleinste en gemakkelijkste stap om
te beginnen is:
Tijd, dag en datum waarop ik een
eerste stap zet:
Evaluatie Vijf lesuren ACT Ouderen
• Wat vond je waardevol in de
vijf lesuren ACT Ouderen?
Evaluatie Vijf lesuren ACT Ouderen
• Wat ga je met deze ervaring
doen?
Evaluatie ACT 2 ouderen
• 13 x wekelijks op de woensdagochtend
een uur ervaringsgerichte
psychotherapie training en een uur
beeldende therapie
• 10 deelnemers (3 mannen 7 vrouwen)
• Drop out 2
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
Eén Kennismakingsochtend
Twee ochtenden Waarden
Twee ochtenden Acceptatie
Twee ochtenden Cognitieve Defusie
Twee ochtenden Mindfulness
Twee ochtenden Zelf-als-context
Eén ochtend Toegewijde ACTie
Eén ochtend Evaluatie
Meting
• FIT -60 in week 1 en week 12
• Vragenlijst in te vullen voor
Eindevaluatie
• Plan: derde meting na vijf maanden
Resultaat Groep
• Scores op alle vaardigheden behalve
hier-en-nu verbeteren
• Score toegewijde actie significant
• Aanwijzing dat bij grotere groep FIT60 totaal score ook significant
verbetert
Resultaat individueel
• Lees vignet en verslag in hoofdstuk 3
• “Number to treat”= 2
• Indruk: ACT ouderen werkt het beste
bij ouderen met (veel) eerdere
behandelingen die weinig (of geen)
resultaat opleverden
•
Wat gaan wij er mee doen?
• ACT 3: 15 woensdagochtenden: 2 x
kennismaking; 2 x acceptatie; 2x cognitieve
defusie; 2 x mindfulness; 2 x zelf-alscontext; 2 x waarden; 2 x toegewijde actie
en evaluatie
• Vereenvoudigde Mindfulness: ankeren in
ademhaling, bodyscan, dagelijkse aandacht,
met aandacht eten en drinken en
gewoontebrekers
Dank voor jullie
aandacht!
Download