Neurale netwerken

advertisement
Neurale netwerken
Opdrachttaak kennissystemen:
Door:
Jeroen Van den Elsen
Piet Vermeir
Koen Van Campenhout
Inleiding
Geschiedenis
Wat is een neuraal netwerk?
Biologisch Neuron
Artificieel Neuron
Artificieel Neuraal Netwerk
Een eenvoudig
voorbeeld van een
artificieel neuraal
netwerk met drie
lagen.
Eigenschappen van Artificiële
Neurale Netwerken
Local processing
Parallel processing
Leren
Geheugen
Bestand tegen ruis
Definitie van Artificiële Neurale
Netwerken
Een ANN is een rekenmodel, gebaseerd op het
dierlijk neuraal netwerk, waarbij een invoer verwerkt
wordt door een parallel netwerk van neuronen, de een
al belangrijker dan de andere, en verbindingen om zo
tot een uitvoer te komen. Elk van die neuronen
verwerkt simpele functies en beschikken over een
geheugen waardoor ‘leren’ mogelijk wordt gemaakt.
Mogelijkheden van een Artificiële
Neurale Netwerken
Classificatie
Voorspellen
Data associatie
Data conceptualisatie
Data filtering
Enkele toepassingen
Muis en trackerball
Kunstmatige intelligentie
Handschrift herkenning
Eigenschappen van verschillende
soorten ANN
Type
Neuronlagen
Soort invoer
Activatie functie
Leermethode
Leeralgoritme
Eigenschap 1: het type
Feedforward type


Eenrichtingsinformatiestroom
Alleen verbindingen met andere neuronlaag
Feedback type

Ook verbindingen met eigenlaag
Eigenschap 2: de neuronlaag
Input layer
Output layer
Hidden layer
Matrix layer
Map layer
Eigenschap 3: Soort invoer
Binaire waarde
Reële waarde
Eigenschap 4: activatie functie
Verschillende types onderscheiden zich van
elkaar door het type output die ze geven
Eigenschap 5: Leermethode
Supervised learning
Met antwoordboekje
Generaliserend gedrag
Unsupervised learning
Zonder antwoorden
Gebruiken van patronen
Reinforcement learning
Met een goed/fout signaal
Eigenschap 6: leeralgoritme
Hebb learning rule
Delta learning rule
Backpropgation
Simulated annealing:

gebruikt bij feedback types
Self organization:

Maken gebruik van
supervised learning
gebruikt bij kohonen
Enkele verschillende soorten:
Perceptron
Multilayer perceptron
Backpropagation net
Hopfield net
Kohonen Kaart
Boltzmann Machine
Het perceptron
Type
Feedforward
Neuron Lagen
1 inputlaag
1 outputlaag
Input Waarde Types
Binair
Activatie Functie
Hard Limiter
Leermethode
Supervised
Leeralgoritme
Hebb Learnig Rule
Wordt vooral gebruikt
bij
Simpele logische
operaties
patroon classificatie
Het multilayer perceptron
Type
Feedforward
Neuron Lagen
1 inputlaag
1 of meer verborgen
lagen
1 outputlaag
Input Waarde Types
Binair
Activatie Functie
Hard Limiter /
Sigmoid
Leermethode
Supervised
Leeralgoritme
Delta Learnig Rule
Backpropagation
(meest gebruikt)
Wordt vooral
gebruikt bij
Complexe logische
operaties
patroon classificatie
Backpropagation
Topografische Kaarten
Een groep units heeft
verbindingen naar elke unit in een
competitieve laag.
De units zijn geordend
Dit wil zeggen de unit die het
sterkst reageert op een invoer
omringt wordt door de units die
ook, maar minder sterk, reageren.
En hoe verder de units liggen hoe
minder sterk deze reageren.
Vervolg
De topografische kaart ordent zich
Leert reageren op een extern invoer
Past zich aan de invoer aan

Heeft geen hulp nodig van buiten af
Wordt ook wel self organizing map
genoemd
Leren in een competitieve map
Definitie:

Wanneer een axon van cel A dicht genoeg staat om
een cel B te exciteren, en dit herhaaldelijk of
continu activeert, dan ontstaat er een groeiproces
of metabolische verandering in 1 of beide cellen.
Hierdoor stijgt A’s efficiëntie.
Minimale competitieve kaart
Twee invoervectoren p1 en p2 en gewichten u1 voor
unit 1 en u2 voor unit 2.
De bedoeling is dat tijdens het lerev de vectoren van
de gewichten zich verplaatsen naar de invoervectoren.
Reactie van ongetrainde units
Training van minimale competitieve
netwerken
Reactie van getrainde units
Vergelijking van reactie door
ongetrainde en getrainde units
Analyse van complexe data
Hoe kan data (items met een label en een reeks getallen
die een statistische eigenschap van het item representeren)
in beeld gebracht worden zodat er verbanden kunnen
gelegd worden tussen de items?
De meest simpele oplossing:
Andere oplossingen
Een kohonen kaart met minimal spanning tree
Andere oplossing
Merge clustering algoritme
Enkele Toepassingen
Download