Ons onderwijs in groep 1 en 2

advertisement
Ons onderwijs in groep 1 en 2
Wat leren de kinderen in groep 1 en 2?
Twee informatiemomenten
 ‘En nu naar de basisschool’


Impressie
Praktische tips
 Samenvatting leerlijnen
 Hoe leert mijn kind dat?

 Wat leert mijn kind?



Leerlijnen
tussendoelen
Concrete voorbeelden


 Om mee te nemen

 Om mee te nemen


Praktische tips
Info over leerlijnen
Methodes
Werkvormen
Materialen

Praktische tips
Info over werkwijze
Uitgangspunt van ons onderwijs
Thematisch
en daardoor betekenisvol voor de kinderen
Ontwikkelingsgericht
Aansluitend bij de individuele ontwikkeling van het kind
Doelgericht
 Vanuit de methode Schatkist


8 leerlijnen met
tussendoelen
kerndoeldekkend
 Doelgerichte weektaken
 Doelen uit aanvullende
methodes
Systematisch
 Planning per Thema (Anker)
 Jaarplanning
 Toetsing van de doelen door
observatie en registratie
 Bevestiging van het
opgeleverde beeld door
objectieve toetsen als CITO
en LICOR
 Geplande preventieve en
curatieve zorgmomenten
Kerndoelen, leerlijnen en tussendoelen
•Kerndoelen zijn streefdoelen  onderwijsaanbod in grote lijnen
•Ruimte voor eigen onderwijsaanbod
•School bepaalt hoe kerndoelen te bereiken
leerlijn
Hoe?
Acht leerlijnen
1. Mondelinge taal
2. Woordenschat
3. Beginnende geletterdheid
4. Beginnende gecijferdheid
5. Sociaal-emotionele ontwikkeling
6. Wereldoriëntatie
7. Kunstzinnige oriëntatie
8. Motorische ontwikkeling
1. Mondelinge taal
1. Taalhandelingen in de
2.
3.
4.
5.
groep
Interactie in de kleine
groep
Begrijpend luisteren
Verhalen vertellen
Verslag doen
2. Woordenschat
1. Beheersen van een
basiswoordenschat
2. Uitbreiden van de
woordenschat
3. Opbouwen van een
rekenwoordenschat
3. Beginnende geletterdheid
1. Boekoriëntatie
2. Verhaalbegrip
3. Functies van
4.
5.
6.
7.
geschreven taal
Relatie tussen
gesproken en
geschreven taal
Taalbewustzijn
Alfabetisch principe
Functioneel lezen en
schrijven
4. Beginnende gecijferdheid
1. Tijd
2. Ruimtelijke oriëntatie
3. Vergelijken, sorteren,
ordenen
4. Meten en wegen
5. Tellen en getalbegrip
5. Sociaal-emotionele ontwikkeling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Eigen gevoelens herkennen,
benoemen en uiten
Gevoelens van anderen
herkennen en benoemen
Omgaan met eigen
gevoelens en ervaringen
Relaties aangaan, omgaan
en samenwerken met
anderen
Sociale redzaamheid
Onderzoeken en initiatief
nemen
6. Wereldoriëntatie
1. Kennismaken met
informatieve teksten
2. Stimuleren
geletterdheid
3. Bevorderen
woordenschat
7. Kunstzinnige oriëntatie
1. Beeldende vorming
2. Muziek
3. Taal en spel
4. Beweging
5. Reflecteren
6. Kennis/waardering
cultureel erfgoed
8. Motorische ontwikkeling
 Grove motoriek












Balanceren
Glijden
Rijden
Springen
Duikelen
Stoeien
Mikken
Jongleren
Tikken
Passeren
Klimmen
Buiten spelen
 Fijne motoriek



Voorbereidend schrijven
Potloodgreep
Knippen, scheuren, plakken, prikken…
De kernwaarden van onze school
 Veiligheid
 Verantwoordelijkheid
 Betrokkenheid
 Ontwikkeling
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards