Bijlage bij Persbericht PublieksinfoBijenhotel

advertisement
Een “bijenhotel” is veel meer dan alleen een huis voor bijen
Waarom een “bijenhotel”
Het is al regelmatig in het nieuws geweest, het gaat met onze bijen niet goed. Er is
te weinig voedsel (nectarplanten), sprake van ziekten en zelfs vergiftiging. Blijft het
slecht gaan met de bijen dan is dat op termijn ook slecht voor ons want bijen zijn
onmisbaar voor de bestuiving van gewassen. Alleen dan komen er vruchten en of
nieuwe zaden om de teelt van het gewas voort te kunnen zetten. Er is dus alle
reden (ook uit ons eigen belang) om iets voor de bijen te doen. Dat kan door het
zaaien / aanplanten van nectarplanten maar ook door het plaatsen van kleine of
zelfs grotere voorzieningen waar ze zich kunnen voortplanten en waarin verschillende van hen kunnen overwinteren.
Een “bijenhotel” is meer dan een huis voor bijen.
Maar de zelfbouw van een bijenhotel doet nog meer. Door een bijenhotel te bouwen ga je iets doen voor de
natuur, word je ook vanzelf nieuwsgierig naar wie daar dan van profiteren en hoe. Je gaat dus beter kijken en
met die extra aandacht ga je merken dat er veel te ontdekken en te zien is in en rond zo’n hotel.
Maar wat is dan zo’n ”bijenhotel”?
Wat wij een “bijenhotel” noemen is een kunstmatige bundeling van gewone dingen in de natuur, zoals een open
plek in het zand, een warme plek in de volle zon (een steilwand), een veld vol met afgebroken holle plantenstengels, gaten in rottend hout enzovoort. Voor veel dieren zijn dit levens- / voortplantingsvoorwaarden. Maar
in het landschap waarin wij alles naar onze hand zetten zijn ze niet meer algemeen. Alle “bijenhotels”, ongeacht
hun vorm en grootte voorzien in de vervanging van zulke plekjes. Maar de naam “bijenhotel” is raar want het
zijn niet enkel bijen die er in komen. Ook veel andere insecten gebruiken ze. Vooral wespen maar ook andere
insecten (oorworm, vlinders, lieveheersbeestjes, wantsen) en soms ook nog heel andere dieren (muizen, winterkoning). In het vervolg van deze tekst noemen we ze dan ook dierenhotels.
Biodiversiteit
Dat er zoveel verschillend leven gebruik maakt van onze dierenhotels ontdekken we als we er naar kijken. Maar
waarom zouden we, als het er al zoveel zijn, ze willen helpen. Zijn alleen honingbijen dan niet genoeg (die niet in
het hotel maar in hun zelfgebouwde raten van was in kasten of korven leven)? Nee. De natuur bestaat uit talloze
planten, dieren, schimmels, bacteriën en meer. Dat geheel van organismen, die allemaal verschillen in eigenschappen en leefwijze, beschrijven we als de biodiversiteit. Allemaal leeft het samen met en van elkaar. Als er
soorten uitvallen is de natuur net zoals een kaartenhuis, dan kan alles instorten. Daarom is elk onderdeel
belangrijk en zorgen voor de natuur is dus ook zorgen voor jezelf!
Wie dat alles zijn rond en in ons dierenhotel zie je gemakkelijk
Bijen: Rond het dierenhotel zie je alleen-levende “solitaire / wilde” bijen, geen sociaal levende honingbij. In hun
vaak kleine leefgebied moeten ze, dicht opeen, voedsel, nestplekken, nestbouwmateriaal en een geschikt klimaat vinden. Daar helpt ons hotel ze bij. Samen met honingbijen zijn ook zij onmisbaar als verspreiders van
stuifmeel voor wilde planten en voedingsgewassen. Je ziet het ze mee brengen aan poten of buik. Aardhommels,
die eigenlijk ook sociale bijen zijn kunnen hier hun eigen nestjes in het zand maken.
Wespen: Je ziet hier enkel de alleen levende “solitaire” wespen. Zij zijn de natuurlijke vijanden van spinnen, en
uiteenlopende insecten waaronder plaagdieren als bladluizen, rupsen en wantsen wat illustreert dat ze voor de
tuin een belangrijke rol hebben als biologische bestrijders. Van zowel de bijen als wespen groeien de larven op in
het hotel om vaak al als volwassen insect de hele winter af te wachten tot het voorjaar.
Parasieten: de kleurige goudwesp legt haar eigen eitje op dat van een niet oplettend wilde bijenvrouwtje. De
sluipwesp steekt haar lange ei-legboor dwars door de zandwandjes heen om haar ei af te zetten. Ook sommige
vliegen lukt het hun eitje in de broedkamer af te zetten waarop hun larve de bijenlarve en voedselvoorraad op
eet.
Vele zie je afgebeeld op de vrij te downloaden zoekkaart op https://www.natuurpunt.be/publicatie/zoekkaart-beestentoren
Download