Bijen, wespen en andere insecten op het web

advertisement
I NTERNET
Huisartseneditie
Bijen, wespen en andere insecten
op het web
Inleiding
Bijna iedereen weet wel hoe een rode mier of een vlieg
eruit ziet, maar op het gebied van de prikkende en stekende insecten bestaat veel spraakverwarring. Gaat het
nu over een bij of een wesp, een blinde vlieg, een horzel
of een daas? Voor een goede anamnese is het dus van
belang precies te weten door welk insect uw patiënt is
gestoken of gebeten.
Op internet zijn verschillende websites te vinden die
aan de hand van plaatjes en beschrijvingen kunnen
helpen bij het determineren van de veroorzaker van
het leed bij uw patiënt. Tevens worden op de meeste
sites tips gegeven over de preventie en behandeling
van insectenbeet- en -steekwonden. Op meerdere
sites wordt anafylaxie als gevolg van een insectenbeet
of -steek aangekaart. Hieronder worden enkele publieke websites besproken die niet alleen een medische
‘insteek’ hebben, maar soms vanuit een biologische
hoek relevante informatie bieden.
Blijdorp, het Wereld Natuur Fonds, EcoMare, Nemo,
TNO en vele andere (wetenschappelijke) instellingen. Bij deze site, die heldere informatie biedt, ligt de
nadruk op het biologische aspect van de insecten.
Nederlands Anafylaxis Netwerk
In de rubriek Internet van deze uitgave mag de website
van het Nederlands Anafylaxis Netwerk (NAN) niet
ontbreken. Het NAN is een kennisnetwerk van ervaringsdeskundigen en (para)medische professionals, dat
uitgaat van ‘evidence based medicine’.
De website, www.anafylaxis.net, biedt informatie voor
patiënten, familieleden, (para)medische hulpverleners
et cetera, over anafylactische reacties die het gevolg
kunnen zijn van bijvoorbeeld insectengif.
Dazen, bijen en wespen
In de rubriek Casuïstiek van deze uitgave staat een artikel over allergie voor dazen. Wanneer u op het woord
dazen googelt, zijn maar weinig informatieve websites
voorhanden. De website www.natuurinformatie.nl
heeft echter een informatieve pagina over dazen
beschikbaar. De site is Nederlands en bevat relevante
informatie over de leefgebieden, het (steek-)gedrag en
de voortplanting van dazen.
Via de buttons ‘Allergie en Anafylaxis’ en ‘Hoe kan het
ontstaan?’ komt u op een pagina met informatie over
diverse allergieën, waaronder een link naar insectenallergie.
Via de link ‘Insecten die schadelijk kunnen zijn’ zijn
beschrijvingen en hele duidelijke foto’s van diverse
insecten beschikbaar. Kort en bondig worden de reacties beschreven en tips gegeven over het vermijden van
het aantrekken of provoceren van stekende insecten. Er
wordt ook aandacht besteed aan immunotherapie.
De website www.natuurinformatie.nl wordt verzorgd
door onder andere Naturalis in Leiden, Diergaarde
73
vol. 2 nr. 3 - 2007
Insectenallergie op het wereldwijde web
De site www.insectstings.co.uk is een dagboek van
David Glaser, met handige tips en informatie. David
Glaser, een Brit, raakte zelf in een anafylactische shock
na een insectenbeet. Toen hij na deze ervaring op zoek
nederlands tijdschrift voor allergie - huisartseneditie
Huisartseneditie
ging naar informatie over anafylaxie, was er maar
weinig informatie voorhanden. Hij besloot om zelf
een website te ontwikkelen. De website bestaat sinds
februari 2002 en is bedoeld als bron van informatie en
educatie, met name voor personen die heftig reageren
op een insectenbeet of -steek. Er staan huis-tuin-enkeukenmiddeltjes genoemd tegen insectenbeten. Ook
bevat de website links naar andere, gerelateerde sites.
Wanneer u op de homepage van www.gezondheid.be
op de button ‘Ziekten en aandoeningen’ klikt, komt u
via de link ‘Allergie’ op een pagina over wespen-, bijenen hommelsteken. Hier vindt u meer informatie over
deze insecten en het verschil tussen steken en bijten.
De woorden steken en bijten geven al aan dat er een
verschil is in het ‘wapen’ van het insect. Wespen en
bijen steken met een angel aan het achtereinde van hun
lichaam, muggen en steekvliegen bijten met hun mond.
Tevens wordt op deze site het verschil tussen hommels,
wespen, bijen, muggen en steekvliegen besproken en
worden er tips gegeven over hoe te handelen wanneer
men gebeten of gestoken is.
Conclusie
Vanwege de spraakverwarring die bestaat over wespen,
bijen, dazen en stekende vliegen is een goede website
met plaatjes onontbeerlijk voor het determineren van
het insect dat een allergische reactie kan veroorzaken.
Op internet zijn veel websites over insecten te vinden,
waarbij de een meer gericht is op de medische aspecten van insectenbeten en de ander meer op de biologische aspecten van de insecten zelf. Een site waarop het
verschil tussen bijen en wespen simpel uitgelegd wordt
(www.natuurinformatie.nl), kan behulpzaam zijn bij
jonge patiëntjes. Praktische tips over hoe insectenprikken vermeden kunnen worden en wat te doen als men
toch gestoken of gebeten wordt, treft men aan op de website van www.gezondheid.be en www.insectstings.co.uk.
Een actuele, uitgebreide en informatieve website over
anafylaxie ten gevolge van insectenallergie is die van
het NAN: www.anafylaxis.net. Ook hier zijn veel
bruikbare tips te vinden. Deze websites zijn zeker een
bezoekje waard.
nederlands tijdschrift voor allergie - huisartseneditie
vol. 2 nr. 3 - 2007
74
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards