Tuinhier

advertisement
Leve de tuin vol leven
over de beestige meerwaarde van biodiversiteit
Prof. Dr.
Hans Van Dyck
Behavioural Ecology & Conservation Group
Earth & Life Institute
Louvain-la-Neuve
UCL
Tuin: cultuur met natuur?
Cultuur
Natuur
Natuur vs cultuur:
hokjes denken?
Biodiversiteit & voedselvoorziening
Diversiteit
Monocultuur
Biodiversiteit: een dienstencentrum
Ecosysteemdiensten
Was is biodiversiteit waard?
• Natuurproducten
• Bestuiving
• Bescherming tegen
plagen
• Vruchtbaarheid van de
bodem
• Waterberging
• Stadskoeling
• Gezondheid
• Enz.
Als planten om hulp roepen…
Eten & gegeten worden – chemische communicatie
Biodiversiteit ook onder de grond
Dagvlinders in nesten
Balans voor Vlaanderen
uitgestorven
niet bedreigd
34%
29%
37%
min of meer
bedreigd
Uitgestorven of in gevaar: 66%
Gentiaanblauwtje
+ = tot 1991
+ = tot 2001
= na 1991
= na 2001
= altijd
Argusvlinder
Talrijkheid ‘algemene’
vlinders
Als ‘gewone’ soorten niet langer gewoon zijn…
400000
30%
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1990
1995
2000
[Van Dyck et al. 2009. Conserv. Biol. 23: 957-965]
2005
Leefgebieden herbekeken
Functioneel leefgebied
Structureel leefgebied
Soortspecifiek leefgebied:
Geheel van ecologische hulpbronnen en milieuomstandigheden
En tuinen?
Maak van tuinen leefgebieden
•
•
•
•
Diversiteit/Ruimtelijke variatie
Nectaraanbod
Combineer met inheemse soorten
Vermijd pesticiden
Zorgen over nieuwe generatie
insecticiden: neonicotinoïden
[Nature (2014)]
Biodiversiteit & gezondheid
Haahtela T. 2009. Allergy is rare where butterflies
flourish in a biodiverse environment. Allergy
64(12): 1799-1803.
De volkstuin als dienstencentrum
Volkstuinen als een bijzonder ecosysteem:
een ecologische & sociale proeftuin?
•
•
•
•
Productie van groenten en fruit
Kansen voor biodiversiteit
Biodiversiteit en gezondheid
Sociale cohesie
Trends Ecol. Evol (2009) 25: 90-98
Maatschappelijke en ecologische
relevantie in het stedelijkt Vlaanderen
Biodiversiteit, tuin & welzijn:
mentaal – fysiek - sociaal
Biodiversiteit, tuin & welzijn:
mentaal – fysiek - sociaal
Biodiversiteit en tuinen: boeiend werk aan
de winkel…
Kijken en bekeken worden in een levend
stukje tuin in een landschap op
mensenmaat…
Contact:
[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards