INHOUDSOPGAVE Inleiding De evolutionaire ontwikkeling van de

advertisement
INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD
PAGINA 1
INLEIDING
R . DE JONG
& E.J.
VAN NIEUKERKEN
WAT IS BIODIVERSITEIT
?
E . GITTENBERGER
5
7
14
Inleiding
De evolutionaire ontwikkeling van de biodiversiteit
Verwijzingen
BIODIVERSITEIT IN THEORIE EN PRAKTIJK
R . HENGEVELD
15
16
17
20
22
25
26
28
Inleiding
Triviale en niet te beïnvloeden factoren
Hoe ontstaan er verschillen ?
Aantasting van de biodiversiteit
Theorie, maten en maatregelen
Ruimtelijk-dynamische milieus
Soortgroepen
Conclusies
DE SAMENSTELLING VAN DE NEDERLANDSE FLORA
GERELATEERD AAN DE KANS OP UITSTERVEN
29
29
32
33
37
38
39
41
41
( VERDWIJNEN ) VAN PLANTESOORTEN IN
R . VAN DER MEIJDEN & J . E . M . GILLIS
Inleiding
Basisgegevens
De verdwenen soorten
Verloop van het verdwijnen in de tijd
Verband tussen areaal en kans op verdwijnen
Oorzaken van verdwijnen
Relevantie voor biodiversiteitsvraagstukken
Conclusies
Verwijzingen
DE
20 E
EEUW
BOTANISCHE DIVERSITEIT IN NEDERLAND : DE GETALLEN
R . VAN DER MEIJDEN , J . J . VERMEULEN , G . M . LOKHORST ,
M . E . NOORDELOOS , H . VAN DAM , J . A . SINKELDAM ,
F . A . C . KOUWETS
43
44
47
47
Regnum: plantae
Algen
Dankwoord
Verwijzingen
& P.F.M.
COESEL
ZOÖLOGISCHE DIVERSITEIT IN NEDERLAND
P . KOOMEN , E . J . VAN NIEUKERKEN
PAGINA 49
55
58
68
68
70
75
133
& J.
KRIKKEN
Inleiding
Werkwijze
Resultaten
Conclusies
Dankwoord
Verwijzingen
Het Nederlandse Dierenrijk
Aanhangsel: Protozoa
BIODIVERSITEIT IN HET NEDERLANDSE NATUURBELEID
A . N . VAN DER ZANDE
137
139
141
143
143
144
144
145
& Y . R . HOOGEVEEN
Inleiding
De operationalisatie van het natuurbeleid
Selectiecriteria voor doelsoorten
Rode lijsten
Aanvullend soortenbeleid
Conclusie
Verwijzingen
Bijlage 1. Doelsoorten van de Ecologische Hoofdstructuur
BIODIVERSITEIT IN HET NATUURBEHEER
E . P . L . HESSELS
153
154
157
158
163
164
165
& B . F . VAN TOOREN
Inleiding
Doelstellingenkeuze en het te voeren beheer
Drie beheerstrategieën
Bestaat er voldoende perspectief voor behoud van de biodiversiteit?
Concretisering van het benodigde beheer
Beschikbare informatie over de terreinen
Verwijzingen
167 VERDRAG INZAKE BIOLOGISCHE DIVERSITEIT
187 SUMMARY : BIODIVERSITY IN THE NETHERLANDS
191 AUTEURSINDEX
195 TAXONOMISCHE INDEX
Download