10 Ontslagtips voor de werknemer

advertisement
10 Ontslagtips voor de werknemer
1. Maak bezwaar. Als u hoort dat u ontslagen wordt, maak dan meteen duidelijk dat u
hier bezwaar tegen maakt. U voorkomt achteraf te horen dat u het er eigenlijk wel mee
eens bent. Het maken van bezwaar is ook nog steeds van belang voor een eventuele
uitkering.
2. Wie schrijft die blijft. Uw werkgever houdt een dossier bij over u. U kunt hetzelfde
doen. Noteer voorvallen, gebeurtenissen en mededelingen die aan u gedaan worden.
Dit komt later van pas.
3. Zoek professioneel advies. Het arbeidsrecht is een mijnenveld. Een goed advies
vooraf werkt als een fundament. Voorkom dat u een verkeerde procedure aanhangig
maakt, termijnen laat verlopen of de verkeerde insteek kiest.
4. Vraag om een schriftelijke bevestiging. Ontslag geven gebeurt meestal mondeling.
Vraag uw werkgever om een schriftelijke bevestiging. U kunt alles dan nalezen en
overdenken en advies inwinnen.
5. Laat u niet onder druk zetten. Als uw werkgever eenmaal heeft besloten tot ontslag,
wil hij snel terzake komen. Laat u echter niet onder druk zetten. Een overhaaste en
misschien onjuiste regeling doet geen recht aan een (jarenlange) arbeidsovereenkomst.
6. Blijf werken. Voorkom dat uw werkgever een voorschot neemt op uw ontslag. Blijf
daarom werken. Misschien bent u minder gemotiveerd, maar besef dat uw werkgever
beter in staat is om kritiek op uw functioneren te leveren, als uw werk niet naar
behoren is.
7. Lever niks in. Geef uw telefoon, sleutels en andere zaken niet terug. Voorkom dat uw
werkgever vooruitloopt op het ontslag door alvast uw spullen in ontvangst te nemen.
U bent zo minder goed in staat om uw werk te doen. Protesteert u niet tegen het
verzoek om uw spullen in te leveren, dan zal de werkgever dit later in zijn voordeel
uitleggen.
8. Blijf beleefd en zakelijk. U ontkomt er niet aan om met uw werkgever in gesprek te
blijven. Wees daarbij beleefd en zakelijk. U kunt het dan kort houden. Laat de
werkgever het gesprek maken. Vraag of hij zijn standpunt op papier zet. Ga niet in op
suggestieve vragen van uw werkgever zoals: Je zag het toch wel aankomen? Probeer
juist informatie in te winnen.
9. Ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet is juridisch bijzonder complex.
Ook de werkgever heeft vaak belang bij een andere afloop. Overleg is vaak zinvol,
maar er dient snel tot actie te worden gekomen.
10. Werk mee bij reïntegratie. Zowel werkgever als werknemer dienen actief te streven
naar reïntegratie. Werk hier aan mee. Bekijk of ook de werkgever voldoende doet. Als
het werken u feitelijk onmogelijk wordt gemaakt is reïntegratie misschien een
gepasseerd station.
Baltes Cremers Advocaten | Koestraat 246 Tilburg | Postbus 390 5000 AJ Tilburg | Telefoon : +31(0)13-5323160 |Telefax : +31(0)135323161 | E-mail : [email protected] | Website : http://www.baltescremers.nl
Download