Natria Insectenmiddel concentraat, 14997 N 13 november 2015 A

advertisement
Natria Insectenmiddel concentraat, 14997 N
13 november 2015
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insecten-en spintbestrijdingsmiddel in particuliere
siertuinen en op balkon- en kamerplanten, toegepast door middel van een
gewasbehandeling.
Om resistentieopbouw te voorkomen mag dit product of andere producten die pyrethrine
bevatten niet vaker gebruikt worden dan vier keer per jaar.
Dit middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.
Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
Dit middel is een contactinsecticide en heeft geen systemische werking. De te bestrijden
organismen dienen dus goed geraakt te worden. Zorg dat er voldoende spuitvloeistof wordt
gebruikt tot hieronder genoemd maximum.
Spuitvolume advies:
Planten tot 50 cm:
Planten 50-125 cm:
Planten groter dan 125 cm:
0,6 L aangemaakte spuitoplossing per 10 m2
0,9 L aangemaakte spuitoplossing per 10 m2
1,2 L aangemaakte spuitoplossing per 10 m2
Toepassingen
Siergewassen in de tuin, balkon- en kamerplanten, ter bestrijding van spintmijten
(Tetranychus spp), tripsen (Thripidae spp,o.a.Frankliniella occidentalis en Thrips tabaci) en
bladluizen (Aphididae)
Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. Bespuiting, indien nodig
na 7 dagen (bij citrus-, dop- en schildluis en trips na 14 dagen) herhalen.
Dosering: 1 % (10 ml per liter water)
Balkon- en kamerplanten, ter bestrijding van kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) en
tabakswitte vlieg (Bemisia argentifolii).
Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. Bespuiting, indien nodig
na 7 dagen (bij citrus-, dop- en schildluis en trips na 14 dagen) herhalen.
Dosering: 1,5 % (15 ml per liter water)
Balkon- en kamerplanten, ter bestrijding van dopluizen (Coccidae spp), wolluizen
(Pseudococcidae spp) en schildluizen (Diaspididae)
Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. Bespuiting, indien nodig
na 7 dagen (bij citrus-, dop- en schildluis en trips na 14 dagen) herhalen.
Dosering: 2 % (20 ml per liter water)
Attentie
Indien nog geen ervaring is opgedaan verdient het aanbeveling door middel van een
proefbespuiting vast te stellen of de planten de behandeling verdragen.
Natria Insectenmiddel concentraat, 20151676 AG
1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards