Leef je geloof!

advertisement
Leef je
geloof!
Jacobus 2: 14-26
Jacobus 2 : 26
Weekthema: Leef je geloof
-subtitel : Geloven zoals jij bent!
Elke dag een onderdeel met opdracht voor thuis.
Vrijdag: collage maken!
Geloven zoals jij bent!
Dinsdag
• Wie ben ik?
• Opdracht
• Verzamel tekst/plaatjes/letters uit tijdschriften
rondom wie ben ik!
Vb – geboorte dag/doop/baby van jezelf/etc
Geloven zoals jij bent!
Woensdag
Wat is geloof?
Wat zegt het woordenboek?
Gaat geloven alleen over God?
Geloof je in jezelf?
Opdracht:
Verzamel knipsels over ‘geloof/geloven waar jij
in gelooft.
Geloven zoals jij bent!
Donderdag
De spiritualiteit is waarom je iets doet (daden).
Je gelooft zoals je doet (daden).
Hieronder 9 talen: (manier)
• Natuur:
Door de natuur ontdek je dat God er is.
• Zintuigen:
Door geuren, muziek, wat je ziet God dienen.
Geloven zoals jij bent!
Donderdag
• Traditie:
2 keer naar de kerk gaan.
Rituelen en symbolen.
• Eenvoud:
Geen afleiding. Bidden in stilte.
• Idealen:
Door actie en confrontatie God dienen.
vb Mozes, Exodus 2 : 11-15.
Geloven zoals jij bent!
Donderdag
• Zorgen:
God dienen door anderen te helpen.
• Enthousiasme:
Door feest vieren. Hun hart moet worden
geraakt.
• Verdieping:
Dieper op dingen ingaan en denken om zo
verbinding te maken met God.
Geloven zoals jij bent!
Donderdag
• Denken:
God zoeken met kennis en verstand.
Opdracht
Kies een taal die bij jou past! (of meerdere talen)
En zoek in tijdschriften
plaatjes/foto’s/woorden/zinnen/etc die passen
bij jou gekozen taal of talen.
Geloven zoals jij bent!
Vrijdag
Maak een collage van alle verzamelde knipsels.
In het midden, centraal komt jouw baby foto of
je naam.
Geloven zoals jij bent!
Download