Pas op voor gevaarlijk paardenhooi!

advertisement
Pas op voor gevaarlijk paardenhooi!
Voor veel paarden en pony’s bestaat het grootste deel
van hun rantsoen uit hooi. Dat is prima, want in goed
hooi zit eigenlijk alles wat het dier nodig heeft. Helaas
is er ook nogal wat minder goed en zelfs slecht hooi
op de markt. Het is dan ook verstandig om bij de aankoop ervan niet over één nacht ijs
te gaan.
Sinds de ‘verwildering’ van wegbermen en natuurgebieden is er nogal wat hooi op de markt
dat giftige planten en kruiden bevat. Het voeren daarvan kan leiden tot onherstelbare schade
aan de lever of aan andere organen. Met fatale gevolgen. De meeste paarden en pony’s
grazen in de wei instinctief om schadelijke planten en kruiden heen. Die ruiken namelijk
onaangenaam, zien er apart uit en smaken vies. Eenmaal gedroogd en in een hooibaal
geperst zijn ‘foute’ planten veel minder gemakkelijk te herkennen. De kans is dan ook groot
dat ze dan wél gegeten zullen worden.
Blijvend giftig
Er zijn giftige gewassen die in gedroogde vorm niet langer schadelijk zijn, maar kruiden als
bijvoorbeeld vingerhoedskruid en het beruchte jacobskruiskruid blijven giftig, zelfs in hooi.
Van het laatste is 80 á 100 gram zelfs al voldoende om een paard te doden.! Wees daarom
kritisch bij de aankoop van paardenhooi en vraag de verkoper altijd of deze maatregelen
heeft getroffen tegen giftige planten. Als het even kan, koop dan hooi bij een boer wiens
weiland je met eigen ogen hebt gezien. In een normaal (=matig) bemest weiland dat
regelmatig wordt gemaaid, krijgen schadelijke kruiden niet de kans om de kop op te steken.
Vraag de boer ook of hij de randen van zijn land voor het maaien wel goed heeft
geïnspecteerd, want juist daar komen afwijkende planten en kruiden voor.
Mijd berm- en natuurhooi
Bermhooi is ongeschikt voor paarden. Niet alleen omdat het mogelijk giftige kruiden bevat,
maar ook omdat het vervuild is door de uitlaatgassen van voorbijrazende auto’s. Ook hooi uit
beheers- en natuurgebieden is verdacht, want juist op grond die niet wordt bemest, komen
massa’s kruiden voor en een aantal daarvan is giftig.
De bekendste giftige planten en kruiden
•
•
•
•
•
•
•
•
Taxus
Waterscheerling
Rododendron
meldeganzevoet
adelaarsvaren
paardestaart
vingerhoedskruid
aardappelloof
•
•
•
•
•
•
•
groene
aardappels
eikels
klimop
melde
jacobskruiskruid
Amerikaanse
vogelkers
Sint-janskruid
•
•
•
•
•
•
•
•
Berenklauw
smeerwortel
Azalea
Rotsheide
Laurierkers
Heermoes
Wolfsmelk
nachtschade
Download