Individuele opdracht Les 1 Beplanting en grasvelden theorie

advertisement
Individuele opdracht Les 1 Beplanting en grasvelden theorie
Betreft hoofdstukken
1: inleiding
5: vaste planten
10 : grasvelden
Je mag deze opdracht in de les doen als tijdens de quiz is gebleken dat je minimaal 80% van de
vragen goed hebt beantwoord. We gaan er dan vanuit dat je de theorie onder de knie hebt. Lever de
opdracht einde van de les per e-mail in.
Je doet deze opdracht als huiswerk als je minder dan 80% van de vragen goed had beantwoord.
Inleveren per e-mail uiterlijk op 2 november 2016.
Nu mag je de theorie gaan toepassen in onderstaande casus.
Je heb hiervoor deze twee lesuren de tijd. Lever je werk (digitaal) aan het einde van de les in bij je
docent.
Je mag alle hulpmiddelen op wikiwijs, het boek en je lesbundel voor deze opdracht gebruiken.
Omdat het een casus betreft is het niet alleen van belang dat je het goede antwoord kunt geven. Je
moet ook aan kunnen geven WAAROM je dit zo doet. Dit noemen we de toelichting op je antwoord.
De opdracht
Je hebt van je baas de opdracht gekregen om naar een locatie te gaan waar een potentiële
opdrachtgever een grote tuin met vaste planten en een heel groot grasveld wil laten maken. De
opdrachtgever heeft een voortuin en een achtertuin.
Omdat de opdrachtgever 4 zoons heeft die heel graag voetballen moet de het grasveld in de
achtertuin hiervoor geschikt zijn.
De voortuin moet vooral heel mooi zijn en daar wil de opdrachtgever zo min mogelijk tijd aan
besteden dus niet te vaak maaien.
Rondom de grasvelden wil de opdrachtgever borders met vaste planten hebben.
Beschrijf wat je allemaal moet doen tussen het eerste gesprek en de realisatie van het project
om er voor te zorgen dat deze opdracht goed verloopt:
Antwoord:
Toelichting op het antwoord:
Waar moet je op letten als je vaste planten voor de borders kiest?
Antwoord:
Toelichting op het antwoord:
Voor welke grassoorten kies je voor het veld achter het huis?
Antwoord:
Toelichting op het antwoord:
Voor welk grasmengsel kies je voor het veld achter het huis?
Antwoord:
Toelichting op het antwoord:
Voor welke grassoorten kies je voor het grasveld voor het huis?
Antwoord:
Toelichting op het antwoord:
Voor welk grasmengsel kies je voor het grasveld voor het huis?
Antwoord:
Toelichting op het antwoord:
Ga je het grasveld inzaaien of breng je graszoden aan?
Antwoord:
Toelichting op het antwoord:
Download