Charlotte

advertisement
Kies een kunstenaar uit de andere tijdvakken, die aansluit bij de invalshoek van opdracht 6.5 en
onderzoek vanuit die invalshoek welke overeenkomsten en verschillen er te zien zijn in de beeldende
visie uit die twee tijdvakken. Werk dat uit door aan de hand van kunstwerken de voorstelling, de
vormgeving de functie,betekenis en de maatschappelijk historische context aan de orde te laten
komen. Zie voor aanpak opdracht 6.5.
Jake and Dino’s chapman
Iakovos “Jake” Chapman(1966, geboren in Cheltenham) en Konstantinos “Dinos” chapman (1962
geboren in Londen) zijn de zonen van een griekse cyprioot, en een Engelse kunst leraar. Ze maken
vaak gebruik van fiberglass. Hun werken zijn bedoeld om te shockeren, zo hebben ze poppen
gemaakt van kinderen met genitalien op plekken in het gezicht.
{ Goya, Plate 39 (Grande hazaña! Con muertos! ; A heroic feat! With dead man.) from The
Disasters of War, 1810-1820 }
Het eerste werk dat ik bespreek is een werk van de kunstenaar die ik de vorige keer besproken
heb: Francisco De Goya. Ik bespreek dit werk omdat de werken die ik hierna ga gebruiken
gebaseerd zijn op dit werk. De voorstelling van het werk is een luguber tafereel uit de oorlog,
drie dode mannen die in verschilende aan een boom zijn vastgebonden. Van een zijn de armen
en het hoofd afgehakt, van de andere mist zijn geslachtsdeel. Deze ets is gemaakt om de
gruwelen te laten zien van de oorlog die hij gedeeltelijk zelf gezien had. De schilderijen die in
die tijd gemaakt zijn waren om De Goyas manier om zijn trouw aan het Spanje van de
nieuwe koning Ferdinand VII te tonen, door de opstanden tegen de Fransen te gedenken. De
etsen, die nooit gepubliceert zijn tijden de goya’s leven juist omdat ze de oorlog lieten zien,
zijn zeer donker opgesteld en verhullen niets van de gruwelen. Ze waren niet om glorie te
laten zien, maar om de gruwelen te herdenken die er gepleegd waren. Ook dit was een reden
dat ze niet gepubliceerd werden: ze waren niet nationalistisch genoeg.
{ Jake and Dinos Chapman, Great Deeds Against the Dead, 1994 }
Dit is de versie van de Chapman brothers. Deze versie geinspireerd op de ets van De Goya
hierboven is een drie dimensionaal werk, gemaakt door paspoppen te positioneren en te
vernielen zodat het op de ets van De Goya lijkt. Wederom zie je hier de drie naakte manne,
maar waar de Goya met schaduwwerking sommige dingen heeft verhult, is dat bij deze versie
niet het geval. Het kleurgebruik is heel natuurlijk, om het realistisch te laten en de figuren zijn
herkenbaar weergegeven. Waar de versie van De goya heel dramatisch is, mist dat in dit werk
een beetje, vooral omdat de poppen stijf zijn, en daardoor niet zo vallen als de figuren in de
ets. IN dit werk, maar ook in die van De Goya, zijn verschillende richtingslijnen te ontdekken
de benen van het figuur links (in afbeelding 1) gaan diagonaal, maar gaan over in een vertcale
lijn, waardoor bij het werk van de Goya is dit een semi natuurlijke houding, maar in die van
jake en Dinos is heeft dit iets onnatuurlijks omdat de lijnen heel stijf en hoekig gaan. De
compositie is heel statisch. Er hoeft er ook geen beweging in te zitten omdat de figuren dood
zijn en dat het gene is wat de focus moet hebben: Het dramatische van de dood van de
figuren. De kleuren zijn zo natuurlijk mogelijk gehouden. Om het realistisch te houden.
{ Jake and Dinos Chapman, Sex, 2003 }
Dit werk gemaakt door Jake en Dinos is gemaakt van dezelfde soort poppen als de vorige, en
laat een vergane versie van het werk van De Goya zien; dezelfde lijken maar in een verre staat
van ontbinding, waar het krioelt van de insecten (dit zijn fop insecten die je ook in de
feestwinkel vindt) en een raaf die toekijkt. De schedel is aangepast zodat deze lijkt op de
clown uit de aanpassingen die Jake and Dinos hebben gedaan op de etsen van De Goya( een
voorbeeld vind je hieronder). Het doel van deze werken is nog steeds hetzelfde als die van De
Goya: mensen choqueren.
http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/id-have-stepped-on-goyas-toes-shouted-his-earsand-punched-him-face
http://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2012/aug/15/crazy-golf-hitlerchapman-brothers-statue
Vroeger en nu.
De Goya maakte zijn etsen in navolging van de oorlog tussen de Fransen en de spanjaarden. Zijn bedoeling was
om een realistisch beeld te geven van de standvastigheid van de Spanjaarden in hun opstand, hij bedoelde het
nationalistisch, hij was trots op zijn Spanje, in werkelijkheid lieten zijn werken echter dood en verderf zien. Ze
gaven een realistisch beeld weer van de verliezen van spanje en choqueerden dus. Dit kon een aantasting zijn
van het nationalisme, en dus werden deze afbeeldingen verboden.
Jake en Dinos’s doel is choqueren, en schenen schoppen ( al claimen ze dat ze niets van anderen aantrekken
behalve van hun moeder) . Ze willen ophef veroorzaken vooral onder in de kunstwereld. Hier zijn meerdere
voorbeelden van. De etsen van De Goya die ze hebben vervormd zijn er voorbeelden van, maar ook een
golfbaan waarin ze een beeld van Adolf Hitler hebben verwerkt valt onder dit doel, en de beelden van kinderen
waar hun gezichten zijn vervangen door geslachtsdelen. De broers maken vaak de tweede wereld oorlog
belachelijk en verpesten in vele mensen hun ogen het werk van de Goya (dit vooral omdat de etsen die ze
bewerkt hadden orginelen waren van de orginele drukplaten van De Goya)
De werken van Jake and Dinos zijn over het algemeen schokkend, en verontrustend.Deze werken zijn gevuld met
anti consumentisme, geweld, Er worden onderwerpen gebruikt die door mensen herkent worden, zoals de clown
van mcdonalds, maarook duistere figuren als Hitler en de ku klux clan. Wat Jake and Dinos doen is deze duistere
figuren opleuken, minder eng maken, waardoor mensen beginnen te lachen.Terwijl ze figuren die positief zijn
soms op een choqueerende manier afbeelden. De onderwerpen die de broers aanvallen zijn.Deze werken zijn
gemaakt om ons te waarschuwen.Over hoe mis het kan gaan met onze wereld.
http://www.serpentinegalleries.org/exhibitions-evSents/jake-and-dinos-chapman-come-and-see
Bedenk naar aanleiding van het werk van het gekozen onderwerp verschillende soorten
vragen (RTTI) met een antwoordmodel erbij. Betrek de exameneisen erbij en de invalshoek
sociaal of politiek of utopie of emancipatie.
Exameneisen
1. Op welke wijze speelt engagement vanaf 1750 een rol in de beeldende kunst, vormgeving
en architectuur in verschillende tijdperken?
2. Hoe krijgt engagement vorm in de beeldende kunst, vormgeving en architectuur?
3. Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het engagement van beeldend
kunstenaars, vormgevers en architecten?
4. In hoeverre en op welke wijze slagen kunstenaars, vormgevers en architecten in hun
intenties?
Onderwerp: Politiek
Por una navaja (For a clasp knife) de Goya.
Insult to injury
Vergelijk de bovenstaande afbeeldingen, van de gebroeders chapman en de Goya. Welke motieven
hebben de gebroeders Chapman bij het veranderen van de Goya’s ets gehad?
De Goya’s doel bij het maken van de etsen
Download