Patiënteninformatie Longgeneeskunde Longfunctieonderzoek

advertisement
Patiënteninformatie
Longgeneeskunde
Longfunctieonderzoek
2
Algemeen
Het functioneren van de longen kan door middel van onderzoek
worden gemeten. Via deze folder willen we u informeren over het
aangevraagde longfunctieonderzoek. De keuze van een onderzoek is
afhankelijk van uw klachtenpatroon en/of (chronische) ziekte die daarbij
een rol speelt.
U ademt tijdens de onderzoeken via een mondstuk en met een
neusklem op, aan een apparaat. Bij het maken van de afspraak kan
er worden gevraagd bepaalde medicijnen voor een onderzoek niet te
gebruiken. Dit geldt alleen voor inhalatiemedicatie en antihistaminica.
Als hierover niets gezegd is, kunt u uw medicijnen door blijven
gebruiken.
Op de dag van de afspraak meldt u zich bij de afgesproken balie.
Een medewerker kan bij aankomst een aantal stickers vragen met uw
persoonlijke gegevens. Wilt u daarom deze stickers altijd meenemen?
Bij voorbaat dank! Het is belangrijk dat u op tijd komt, zodat u rustig en
ontspannen aan het onderzoek begint.
3
Spirometrie
U wordt verwacht op
in Delft/Voorburg/ Naaldwijk
dag om
d.d
Tijdens dit onderzoek wordt de inhoud van de longen en de kracht van
uw in- en uitademing gemeten.
Hiervoor vragen we u een aantal ademhalingsoefeningen te doen,
bijvoorbeeld diep in- en uit te ademen en krachtig in- en uit te ademen.
Zonodig worden deze oefeningen herhaald, nadat u een luchtwegverwijdend medicijn (Ventolin of Atrovent) heeft ingeademd.
Het is geen pijnlijk onderzoek, maar soms wel vermoeiend.
Het onderzoek kan 15 tot 45 minuten duren.
Voor het onderzoek dient u de volgende medicijnen te stoppen
vanaf
vanaf
uur voor het onderzoek
uur voor het onderzoek
Diffusie
U wordt verwacht op
in Delft/Voorburg/ Naaldwijk
dag om
d.d
Bij dit onderzoek wordt bepaald of de longen voldoende zuurstof op
kunnen nemen. Er wordt een ademoefening gedaan waarbij
u gevraagd wordt de adem 10 seconden vast te houden.
Deze ademoefening wordt met tussenpozen een aantal keren
herhaald.
Het onderzoek kan 15 -30 minuten duren
Het is van groot belang dat u op de dag van het onderzoek stopt
met roken.
4
Bloedgasanalyse
U wordt verwacht op
in Delft/Voorburg/ Naaldwijk
dag om
d.d
Bij dit onderzoek wordt bloed afgenomen uit een polsslagader.
Bloed uit deze kleine slagader is door de longen van zuurstof voorzien
en de waarden van dit bloed geven informatie over het functioneren van
de longen.
Er wordt een dunne naald gebruikt. Deze prik kan iets gevoeliger zijn
dan op het laboratorium (bloedafname). Na het prikken wordt u gevraagd
deze kleine slagader enkele minuten dicht te drukken met uw duim.
Indien u een bloedverdunnend medicijn gebruikt (Ascal, Marcoumar,
Sintrom,etc.) is het van belang dat u dit meldt aan degene die het bloed
bij u afneemt.
Het onderzoek kan 10 minuten duren.
NO-meting
U wordt verwacht op
in Delft
dag om
d.d
De arts heeft een NO-meting voor u aangevraagd. Met dit onderzoek
meten we de hoeveelheid stikstofmonoxide (NO) in de lucht die u uitademt.
Dit is een gas dat o.a. in de luchtwegen wordt gemaakt.
Bij een luchtwegwandontsteking bij astma is de NO-waarde verhoogd.
Voorbereiding
- Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te blijven, maar vanaf een uur
voor de test mag u niet meer eten, drinken of roken.
- U mag vanaf vier uur voor de test geen alcohol drinken.
- Het is verstandig tot 30 minuten voor het onderzoek niet te sporten of
andere zware lichamelijke inspanning te verrichten.
5
Bij dit onderzoek ademt u door een klein apparaatje. U hoeft geen
klemmetje op de neus. De longfunctieanalist zal u vragen om helemaal
uit te blazen. Daarna ademt u door het apparaat diep in en vervolgens
blaast u de adem weer langzaam uit. Zo nodig wordt dit een aantal keren
herhaald.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.
Allergietest
U wordt verwacht op
in Delft/Voorburg
dag om
d.d
Vaak leidt een allergie tot klachten van de ogen, neus, huid en longen.
De allergietest wordt uitgevoerd door middel van een huidtest.
Hiervoor worden oplossingen gebruikt waarin zich stoffen bevinden uit
de natuurlijke omgeving zoals gras- en boompollen, huisstofmijten en
huidschilfers van dieren. Van de verschillende oplossingen wordt een
druppel op uw onderarm aangebracht. Door de druppel heen wordt met
een klein naaldje in de huid geprikt. Wanneer u allergisch bent voor een
oplossing, dan volgt er binnen 20 minuten een huidreactie.
Deze huidreactie kan vergeleken worden met een muggenbult.
Na 20 minuten worden eventuele reacties opgemeten. Na afloop kunt
u een crème op de zwelling krijgen tegen de jeuk. Omdat de huidtest
wordt uitgevoerd op de onderarm, is het van belang om op de dag van
de huidtest geen zeep, bodylotion of zalf op uw onderarm te gebruiken.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
Voor dit onderzoek is het van belang dat u het gebruik van de
volgende medicijnen tijdelijk stopt:
6
vanaf 4 dagen voor het onderzoek
Histamineprovocatietest
U wordt verwacht op
in Delft/Voorburg
dag om
d.d
Dit is een onderzoek om verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen
vast te stellen. Bij deze test vragen we u om één ademhalingsoefening
te doen. Hierna krijgt u een neveldamp van een bepaalde concentratie
histamine ingeademd. Histamine is een stof, die de luchtwegen kan
vernauwen. Na elke verneveling wordt deze ademhalingsoefening
herhaald. Indien er een longfunctiedaling van 20% of meer optreedt,
wordt de inhalatie gestaakt. Hierna krijgt u een luchtwegverwijdend
medicijn ingeademd waarna de reactie over het algemeen snel
verdwijnt.
Het onderzoek kan 1 uur duren.
Voor dit onderzoek is het van belang dat u het gebruik van de
volgende medicijnen tijdelijk stopt
vanaf 4 dagen voor het onderzoek
vanaf uur voor het onderzoek
vanaf uur voor het onderzoek
7
Inspanningsonderzoek
U wordt verwacht op
in Delft/Voorburg
dag om
d.d
Bij dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre u zich kunt inspannen en
waardoor eventuele kortademigheidsklachten bij inspanning ontstaan.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hometrainer.
Trek dus makkelijk zittende kleding aan en laat uw sieraden af.
Voordat u gaat fietsen wordt er een ademoefening gedaan die na de
inspanning herhaald wordt. Tijdens de test wordt het hart in de gaten
gehouden, hiervoor krijgt u een aantal zuignappen op de rug en borst.
Ook komt er een band om de arm waardoor de bloeddruk op elk
gewenst moment gemeten kan worden.
Om de ademhaling en de samenstelling van de uitgeademde lucht te
meten krijgt u een kapje op het gezicht waardoor u kamerlucht in- en
uitademt. Ook wordt er bloedonderzoek gedaan. Dit betekent dat er
zowel in rust als bij maximale inspanning wat bloed uit de slagader
afgenomen wordt door de arts die bij de inspanningstest aanwezig is.
(zie bloedgasanalyse). Het gedeelte waarbij u in moet spannen duurt
ongeveer 10 à 15 minuten. Na het onderzoek krijgt u de gelegenheid
om zich op te frissen. Dit onderzoek vergt nogal wat inspanning en kan
daardoor als belastend ervaren worden.
Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.
8
Slaapregistratie
U wordt verwacht op
in Delft
dag om
d.d
Het onderzoek vindt bij u thuis plaats, in de nacht. U komt naar het
ziekenhuis om de apparatuur voor de slaapregistratie aan te brengen.
Neemt u hiervoor een schoon, nauwsluitend T-shirt mee, waarin u de
nacht van de meting gaat slapen.
De apparatuur wordt hierover aangebracht. We raden u aan om een
trui, blouse of jasje mee te nemen, welke u erover aan kunt trekken.
U gaat dus met de aangebrachte apparatuur naar huis en bent hierdoor
beperkt in uw activiteiten. De ochtend na de slaapregistratie brengt u
de apparatuur terug naar de longfunctieafdeling. (N.B. Dit onderzoek
vindt alleen plaats in Delft, H-gebouw, nummer 73.)
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
9
Basaalmetabolisme
U wordt verwacht op
in Delft/Voorburg
dag om
d.d
Basaalmetabolisme = ruststofwisseling, deze benaming staat voor de
hoeveelheid energie die nodig is om basisprocessen in het lichaam te
laten plaatsvinden. (Met basisprocessen bedoelen we: ademhalen, groei
van weefsel, spijsvertering, schildklierfunctie, etc.)
Kortom, de energie die nodig is als u ‘niets’ doet.U ligt tijdens deze test
op een onderzoeksbank in een verduisterde kamer en ademt via een
ademkap.
Voor dit onderzoek bent u nuchter vanaf 22.00 uur de avond ervoor.
Ook spant u zich ’s ochtends voor het onderzoek minimaal in.
Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.
10
Tot slot
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over een
onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de longfunctie afdeling,
tel. 015 - 260 31 45. Ook kunt u voor andere informatie onze website
www.rdgg.nl bezoeken.
Extra informatie
U vindt meer informatie over longziekten op de website
van het ziekenhuis www.rdgg.nl onder ‘patiënten,
specialisme longgeneeskunde’.
11
Gasthuis Delft
Diaconessenhuis Voorburg
Behandelcentrum Westland
Gezondheidscentrum De Reef
Reinier de Graafweg 3-11
Fonteynenburghlaan 5
Middelbroekweg 2a
Kiekendiefstraat 17
2625 AD Delft
2275 CX Voorburg
2671 ME Naaldwijk
2496 RP Den Haag
Tel 015 260 30 60
Tel 070 340 1100
Tel 0174 63 77 00
Tel 015 270 68 00
Longfunctie afdeling
Gasthuis Delft
Diaconessenhuis Voorburg
H-gebouw
1e etage Noord
1e etage, receptie 73
Tel. 070-3401380
Tel. 015-2603145
foldernr. 204753
versie mei 2013
Download