ZAKELIJK LEIDER THEATER (vacature)

advertisement
ZAKELIJK LEIDER THEATER (vacature)
De Nieuwe Regentes zoekt een enthousiaste zakelijk leider, die samen met de
artistiek leider de directie vormt van het theater.
Weimarstraat 63
2562 GR Den Haag
070-2119988
[email protected]
De Nieuwe Regentes (DNR) is een ondernemend theater en culturele
ontmoetingsplek in een voormalig zwembad. We zijn een theater van, voor en door de buurt, dat
wordt gerund door een groep van ongeveer 80 vrijwilligers, aangestuurd door een kleine groep
betaalde medewerkers. De opening vond plaats in mei 2013 en in korte tijd is DNR de bruisende
culturele ontmoetingsplek van de buurt geworden.
Er zijn bijzondere voorstellingen te zien, mooie concerten te horen en verrassende festivals bij te
wonen. Maar er vinden ook congressen, symposia en workshops plaats. Bij al deze activiteiten zetten
vrijwilligers zich in: op horeca, productie, kassa, publiciteit, bedrijfsleiding, kluswerkzaamheden,
fondswerving en bij het samenstellen van exposities.
Takenpakket









Het mede uitzetten van de koers voor het theater.
Het leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken.
Het opstellen van een meerjarenbegroting met een risicoanalyse van de belangrijkste kostenen opbrengstposten.
Het opstellen van een jaarbegroting, formatie- en liquiditeitsoverzicht en het bewaken
hiervan.
Het werven van inkomsten (subsidies, fondsen, sponsors, zakelijke verhuur i.s.m. DHE).
Het (doen) opstellen van de jaarrekening.
Het bewaken en waar nodig verbeteren van de bedrijfsvoering.
Het ontwikkelen van het personeels- en vrijwilligersbeleid en eindverantwoordelijkheid voor
het goed verlopen van alle personeelsprocessen.
Het scheppen van condities voor het functioneren van medewerkers en vrijwilligers.
Wij vragen iemand







met ‘hart voor de zaak’ en met visie op de maatschappelijke functie van een theater als De
Nieuwe Regentes;
met relevante zakelijke en leidinggevende ervaring in de theaterwereld;
die bestuurlijk sensitief is;
met aantoonbare kennis en ervaring op het vlak van financiën en personeelsbeleid;
met overtuigingskracht, die naast taak- en resultaatgericht ook mensgericht is;
die kan zorgen voor verbinding;
die woonachtig is in (de buurt van) Den Haag.
Wij bieden



Een functie voor 24 uur per week; niet van 9 tot 5, flexibel in te vullen in overleg.
Een salaris van € 50.000 bruto per jaar op fulltime basis.
Een warm bad in een inspirerende en dynamische omgeving.
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan voor 10 november 2015 je contactgegevens, een CV
en beknopte motivatiebrief naar: [email protected]
Download