Theater en toneel in het oude Griekenland.

advertisement
Theater en literatuur in het oude
Griekenland.
Deze voorstelling
geeft meer informatie
in verband met het
theater en literatuur in
het oude Griekenland.
Het theater van Epidauros.
14.000 toeschouwers
Gebouwd eind 4de
eeuw voor Christus
Toneel
Eerst theater voor goden ,
daarna voor mensen
2 soorten theater :
- tragedie
- komedie
Rijke volk voor te pronken
met juwelen en
schoonheid
Arme volk voor
amusement
Rollenverdeling + maskers.
3 spelers
Elke speler speelde
meerdere rollen
Enkel mannen , ook
vrouwenrollen werden
door een man gespeeld
Acteurs droegen altijd
maskers
Maskers met grote mond
omdat ze luid moesten
spreken
Download