PowerPoint-presentatie

advertisement
1
10 argumenten voor cultuur
Creativiteit en inspiratie vereist
Innovatie en economische groei
2
Algemene trends (1)
• Tussen 1995 en 2007 is belangstelling voor cultuur
gestegen. Populaire cultuur zat in de lift, terwijl de
belangstelling voor klassieke muziek juist slonk.
• Hoogopgeleiden zijn cultureel actiever dan
laagopgeleiden.
• Meer vrouwen dan mannen bezoeken culturele
instellingen.
• De stijgende trend wordt tegengewerkt door de
competitie om de vrije tijd. Er is in die vrije tijd
3
steeds meer te doen.
Algemene trends (2)
• De belangstelling voor cultuur was stabiel, maar
sinds de crisis daalt het theaterbezoek (sinds 2008
2,5% per jaar).
• de cultuursector krimpt sneller dan de economie
als geheel
• Cultuurconsumenten vertonen zapgedrag en
zoeken in het aanbod naar (uitingen van) identiteit
en authenticiteit.
• Er wordt steeds meer op locatie (festivals)
4
geprogrammeerd.
Trends bij kleinschalige voorzieningen
•
•
•
•
•
Meer clustering van functies
Minder subsidie, meer bereik
Meer vrijwilligers en minder professionals
Voorbeeld bieb: minder boeken meer ontmoeting
Voorbeeld muziekschool: minder individueel les
meer op scholen
• Voorbeeld Theater: minder producties en meer
amateurkunst
5
Consequenties voor de bedrijfsvoering
• Eigen kracht is belangrijk voor de voorziening
• Maar de voorziening versterkt ook de eigen kracht
van de bevolking
• Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de continuïteit
• Aansluiten bij grotere (regionale) voorziening kan
bijdragen aan verlagen van kosten en behoud van
identiteit
• Samenwerking zelfde soort (theater-theater) levert
meer rendement op dan verschillende soorten
(bibliotheek- theater)
6
Stellingen
1. Een gemeente zonder cultuur is een niet levende
gemeente. Daarom is investeren in cultuur
noodzakelijk.
2. Als de overheid zich niet met cultuur bemoeit dan
pakt de markt dat wel op.
3. Het theater van de toekomst is een culturele
ontmoetingsplek.
4. Theater is van belang voor alle inwoners en hoort
daarom goed bereikbaar te zijn.
7
Download